Przedmiot działalności

   

Przedmiotem działalności MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu jest:
(wg Polskiej Klasyfikacji Działalności)

1) 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
2) 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
3) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
4) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
5) 41.20.Z - Roboty budowlane związane z rozmieszczeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
6) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
7) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę.
8) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
9) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
10) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
11) 43.31.Z - Tynkowanie.
12) 43.31.Z - Zakładanie stolarki okiennej.
13) 43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian.
14) 43.34.Z - Malowanie i szklenie.
15) 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
16) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
17) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
18) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb, szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach.
19) 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
20) 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami.
21) 52.10.Z - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych materiałów.
22) 52.24.Z - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
23) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
24) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
25) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
26) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
27) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
28) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
29) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.
30) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
31) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
32) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
33) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
34) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
35) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
36) 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
37) 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
38) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
39) 85.59.Z - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

  Informacje opracował(a): Katarzyna Sidor
  Informacje udostępnił(a): Katarzyna Sidor
  Data zamieszczenia:

06.10.2008 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu