Przetargi

  

  ARCHIWUM PRZETARGÓW :  

  | 20102011 | 20122013 | 20142015 | 2016 | 2017 |

   

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04.04.2018

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.03.2018

Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu terenów oraz części nieruchomości budynkowych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.03.2018

Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych stanowiących własność Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

01.03.2018

Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.02.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu: 
Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. 

POBIERZ:

UWAGA: zmieniony formularz ofertowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

12.01.2018

Świadczenie usług kominiarskich

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.12.2017

Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.12.2017

Usługa ochrony osób i mienia oraz monitoring systemów alarmowych wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w budynkach Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. i siedzib Biur Obsługi Klienta w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.12.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM GARAŻY I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW SP. Z O.O. W  WAŁBRZYCHU

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.10.2017

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 2b.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

06.09.2017

Najem garaży, pomieszczeń magazynowych i gospodarczych stanowiących własność MZB SP. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

10.08.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW Sp. z o.o. w WAŁBRZYCHU
  - 
Adres lokalu: Wałbrzych , ul. Paderewskiego 15

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.06.2017

Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.05.2017

Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


Remont elewacji wraz z dociepleniem i wymianą okien w budynku przy ul. Zagórzańskiej 4, 4A w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.04.2017

Remont elewacji wraz z dociepleniem i wymianą okien w budynku przy ul. Zagórzańskiej 4, 4A w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

12.04.2017

Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.03.2017

Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

06.03.2017

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Lelewela 2b.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

08.02.2017

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.01.2017

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu wraz z projektem umowy i regulaminem

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.01.2017

Świadczenie usług kominiarskich

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.01.2017

Sprzedaż samochodu marki STAR 3W200

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Katarzyna Sidor
  Data zamieszczenia:

26.02.2016 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu