Przetargi - ARCHIWUM 2011

   

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WAŁBRZYCH: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14.12.2011

Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu części nieruchomości budynkowych oraz terenów.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE 

17.11.2011

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO PRZETARGU W DNIU 29 LISTOPADA 2011r.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.11.2011

Wałbrzych: Dostawa paliwa do samochodów MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

27.10.2011

Przedmiot przetargu:
- Robur LD3001 nr. rej. DB 11092 rok. prod. 1986 cena 3 500,00 zł brutto
  (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
- Star 3W 200 nr. Rej. DB 41543 rok. Prod. 1988 cena 6 400,00 zł brutto
  (słownie sześć tysięcy czterysta złotych)

POBIERZ:

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

24.10.2011

Wałbrzych: Piec przenośny, kuchnia przenośna. 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07.10.2011

Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów marki: Robur LD3001 i Star 3W 200

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

20.10.2011

Wałbrzych: Świadczenie usług kominiarskich  

POBIERZ:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

20.09.2011

Wałbrzych: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.09.2011

Wałbrzych: Dostawa węgla kamiennego i koksu opałowego 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

14.09.2011

Wałbrzych: Dostawa węgla kamiennego i koksu opałowego 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

08.09.2011

Wałbrzych: Wykonanie przewodów kominowych w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

08.09.2011

Wałbrzych: Wykonanie instalacji wywiewno - nawiewnej w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

10.08.2011

Wałbrzych:  Wykonanie przewodów kominowych w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

10.08.2011

Wałbrzych:  Wykonanie instalacji wywiewno - nawiewnej w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

08.09.2011

Wałbrzych: Wykonanie instalacji wywiewno - nawiewnej w budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

11.08.2011

Wałbrzych:  Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

08.08.2011

Wałbrzych: Przebudowa z zabezpieczeniem budynku przed wpływami szkód górniczych przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu oraz przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedleńców 7/8 w Wabrzychu. 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

05.08.2011

Wałbrzych: Wykonanie remontów dachów w budynkach Gminy Wałbrzych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

05.08.2011

Wałbrzych: Remont dachów papowych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

08.07.2011

Wałbrzych: Remont dachu dachówkowego wraz z remontem instalacji odgromowej  przy ul. Gen. Andersa 48 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.05.2011

Wałbrzych: Świadczenie usług kurierskich dla Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu 
Numer ogłoszenia: 143569 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011

POBIERZ:

UWAGA: 
Zmiana terminu składania ofert. 
Nowy termin składania ofert to: 02.06.2011 r. godz. 10:00


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

01.07.2011

Wałbrzych: Usługi wywozu odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w budynkach zarządzających przez Miejski Zarząd Budynków sp z o.o. w Wałbrzychu  

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.06.2011

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU W POROZUMIENIU Z PREZYDENTEM MIASTA WAŁBRZYCHA OGŁASZA PRZETARG W DNIU 29 CZERWCA 2011r. o godz. 12 00 NA NAJEM NASTĘPUJĄCYCH LOKALI UŻYTKOWYCH

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

31.05.2011

Wałbrzych: Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych

POBIERZ: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17.02.2011

Informacja o wyniku przetargu na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

PLIKI DO POBRANIA:


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14.02.2011

Wałbrzych: Mmonitorowanie i ochrona doraźna biurowców Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. i siedzib Biur Obsługi Klienta w Wałbrzychu oraz konserwacja systemów  sygnalizacji włamania, - ochrona mienia i obiektów położonych przy ul. Gen. Andersa 36,40,48 i 48a, -sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

PLIKI DO POBRANIA:


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

01.02.2011

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych budynkach zarządzanych przez miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. 

PLIKI DO POBRANIA:


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

27.01.2011

„Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wraz z dostawą telefonów dla Miejskiego Zarządu Budynków w
Wałbrzychu”

PLIKI DO POBRANIA:


 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.01.2011

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Zadanie 1. 
Benzyna bezołowiowa Pb95 spełniająca jakościowe wymogi Polskich Norm dotyczących paliw płynnych. Trzyletnie szacunkowe zapotrzebowanie w czasie trwania umowy 1 000 litrów. CPV 09132100-4 
 
Zadanie 2. 
Olej napędowy spełniający jakościowe wymogi Polskich Norm dotyczących paliw płynnych. Trzyletnie szacunkowe zapotrzebowanie w czasie trwania umowy 50 000 litrów. CPV 09134100-8.

PLIKI DO POBRANIA:


  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Katarzyna Sidor
  Data zamieszczenia:

28.09.2010 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu