Przetargi - ARCHIWUM 2013

   

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28.11.2013

WAŁBRZYCH: Zakup palia do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla MZB w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.12.2013

WAŁBRZYCH: Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu części nieruchomości budynkowych oraz terenów

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.12.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.12.2013

WAŁBRZYCH: Kontrola instalacji gazowych w lokalach i częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.12.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

26.11.2013

WAŁBRZYCH: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 11 Listopada 33 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

22.11.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z wydzieleniem pomieszczenia w.c. z łazienka oraz budową instalacji c.o. z kotłem na paliwo gazowe i wentylacją a także rozbiórka przybudówki przy ul. Wrocławskiej 112 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

14.11.2013

WAŁBRZYCH: Nazwa postępowania: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości 28/4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

31.10.2013

WAŁBRZYCH: Remont dachu – budowa konstrukcji prowizorycznego zadaszenia zabezpieczającego budynek przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.10.2013

WAŁBRZYCH: Rozbiórka budynku przy ul. Piłsudskiego 2a w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.10.2013

WAŁBRZYCH: Świadczenie usług kominiarskich

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.10.2013

WAŁBRZYCH: Rozbiórka budynku przy ul. 11 Listopada 29a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

15.10.2013

WAŁBRZYCH: Kontrola instalacji gazowych w lokalach i częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.10.2013

WAŁBRZYCH:  Rozbiórka budynku przy ul. Młynarskiej 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

10.10.2013

WAŁBRZYCH:  Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Buczka 12/2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.10.2013

WAŁBRZYCH: Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

07.10.2013

WAŁBRZYCH: Prace remontowo-budowlane dla budynku przy ul. Fabiana 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04.10.2013

WAŁBRZYCH: Kontrola instalacji gazowych w lokalach i częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

02.10.2013

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

02.10.2013

WAŁBRZYCH:  Ochrona obiektu biurowo – usługowego przy ul. Ludowej 1c w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30.09.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

27.09.2013

WAŁBRZYCH: Prace remontowo – budowlane dla budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.09.2013

WAŁBRZYCH: Prace remontowo – budowlane dla budynku przy ul. Wańkowicza 8 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.09.2013

WAŁBRZYCH: Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.09.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokalu mieszkalnego nr 1 polegający na wykonaniu podziału na dwa odrębne lokale mieszkalne nr 1 i 1A wraz z wydzieleniem pomieszczeń łazienki z wc oraz budową instalacji c.o. wraz z zabudową kotłów na paliwo gazowe w budynku przy ul. Traktorzystów 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.09.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Buczka 12/2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.09.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 131a/8 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.09.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wańkowicza 18/2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.09.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wieniawskiego 13/4 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.09.2013

WAŁBRZYCH: Rozbiórka budynków gminnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.09.2013

WAŁBRZYCH: Przeglądy okresowe budynków w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30.08.2013

WAŁBRZYCH: Prace remontowo-budowlane dla budynków przy ul. Wałbrzyskiej 28 i ul. Fabiana 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30.08.2013

WAŁBRZYCH: Prace remontowo – budowlane dla budynku przy ul. Wańkowicza 8 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

26.08.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych w MZB Sp. z o.o. w Wałbrzytchu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.08.2013

WAŁBRZYCH: Prace remontowo – budowlane dla budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.08.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.08.2013

WAŁBRZYCH:  Remonty elewacji budynków gminnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.08.2013

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.08.2013

WAŁBRZYCH:  Remont dachów na budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania ofert – nowy termin 30.08.2013r. godz. 10:00
Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ dla zadania nr 1- nowy przedmiar.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

31.07.2013

WAŁBRZYCH:  Dostawa: węgiel kamienny miał płukany, koks opałowy gruby, węgiel kamienny orzech.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.07.2013

WAŁBRZYCH:  Remont budynku administracyjnego BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.07.2013

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.07.2013

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.07.2013

WAŁBRZYCH:  Rozbiórka budynków gminnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.07.2013

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.07.2013

WAŁBRZYCH:  Prace remontowo-budowlane dla budynku przy ul. Wałbrzyskiej 32 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.07.2013

WAŁBRZYCH:  Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

03.07.2013

WAŁBRZYCH:  Remont budynku administracyjnego BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.06.2013

WAŁBRZYCH: Usługi opróżniania i czyszczenia zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.06.2013

WAŁBRZYCH:  Rozbiórka budynków przy ul Średniej 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

21.06.2013

WAŁBRZYCH:  Rozbiórka budynku przy ul. 11 Listopada 111 w Wałbrzychu

POBIERZ:

Zmiana w SIWZ – dodano punkty 3.18. i 3.19
 

3.18.Wykonawca ponosi koszty ewentualnej naprawy chodnika i pasa drogowego, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie realizacji zamówienia.
 
3.19. Naprawy można dokonać jedynie za zgodą i w porozumieniu z wykonawcą pasa drogowego i chodnika, który jest gwarantem wykonywanych robót drogowych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.06.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych Zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.06.2013

WAŁBRZYCH:  Wykonanie przeglądów technicznych przewodów kominowych.  

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.06.2013

WAŁBRZYCH: Remont budynków Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.06.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych Zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

06.06.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.05.2013

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.05.2013

WAŁBRZYCH: Rozbiórka budynku przy ul. Równoległej 7 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.05.2013

WAŁBRZYCH:  Dostawa pieców przenośnych i kuchenek węglowych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

10.05.2013

WAŁBRZYCH:  Modernizacja lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:

UWAGA SPROSTOWANIE:

  1. Zmiana zapisu w pkt 19.6 SIWZ - prawidłowy zapis brzmi: „Suma każdego z ubezpieczeń wskazanych w pkt. 19.5 powinna być nie mniejsza niż 75 tys. zł składając ofertę na 1 zadanie i min. 150 tyś. zł składając ofertę na 2 zadania.”
  2.    Zmiana załącznika F – wzór umowy (23.05.2013)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.04.2013

WAŁBRZYCH:   Wykonanie remontów dachów na budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:

UWAGA:
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana terminu składania ofert.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04.04.2013

WAŁBRZYCH:  Dostawa i wymiana wodomierzy wody zimnej w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28.03.2013

WAŁBRZYCH:  Wykonanie ubikacji spłukiwanych wraz z remontem podłączenia do kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem wód opadowych z rur spustowych dla budynków przy ul. Niepodległości 287 i 289 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.03.2013

WAŁBRZYCH:  Modernizacja lokali mieszkalnych nr 14 i 15 w budynku przy ul. 11 listopada 140 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

18.03.2013

WAŁBRZYCH: Dostawa i wymiana wodomierzy wody zimnej w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

12.03.2013

WAŁBRZYCH: Wykonywanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.03.2013

WAŁBRZYCH: Kontrola instalacji gazowych w lokalach i częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.03.2013

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH DO PRZETARGU W DNIU 27 MARCA 2013r.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.02.2013

WAŁBRZYCH: Wykonanie ubikacji spłukiwanych wraz z remontem podłączenia do kanalizacji sanitarnej i odprowadzeniem wód opadowych z rur spustowych dla budynków przy ul. Niepodległości 287 i 289 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.02.2013

WAŁBRZYCH:  Remont elewacji z częściowym dociepleniem budynku przy ul. Małej 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

18.02.2013

WAŁBRZYCH:  Wykonanie remontów dachów w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

15.02.2013

WAŁBRZYCH:  Kafle piecowe pokojowe w ilości 85 kompletów. Kafle piecowe na trzon kuchenny w ilości 25 kompletów.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

05.02.2013

WAŁBRZYCH:  Monitorowanie i ochrona doraźna biurowców Miejskiego Zarządu Budynków Sp z o.o. i siedzib Biur Obsługi Klienta w Wałbrzychu oraz konserwacja systemów sygnalizacji włamania, ochrony mienia, i obiektów położonych przy ul. Gen Andersa 36,40,48 i 48a, sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Sp z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28.01.2013

WAŁBRZYCH: Wykonanie remontów dachów w budynkach Gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.01.2013

WAŁBRZYCH: Dostawa materiałów biurowych dla MZB w Wałbrzychu

POBIERZ:

 

W związku ze złożonym odstąpieniem od podpisania umowy przez firmę Laser 1 Bis z Wrocławia, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie 2 spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.


  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Katarzyna Sidor
  Data zamieszczenia:

28.09.2010 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu