Przetargi - ARCHIWUM 2014

   

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.10.2014

WAŁBRZYCH:  Świadczenie usług kominiarskich 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

29.09.2014

WAŁBRZYCH:   Przetarg ograniczony na dzierżawę miejsc pod eksponowanie reklamy o pow. 18m2 na elewacji budynku przy ul. 11-go Listopada 93 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.09.2014

WAŁBRZYCH:  Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach Gminy Wałbrzych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o. o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04.09.2014

WAŁBRZYCH:  Dostawa drukarek wielofunkcyjnych dla MZB Sp. z o.o.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

19.08.2014

WAŁBRZYCH: Remont dachów budynków gminnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

31.07.2014

WAŁBRZYCH: Remont dachów budynków gminnych

POBIERZ:

UWAGA!  Poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.07.2014

WAŁBRZYCH:   Dostawa sprzętu komputerowego dla MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:

UWAGA!

  1. Zmiana terminu składania ofert.
  2. Zmiana dokumentu SIWZ dotyczy tylko zmiany terminu składania ofert.
  3. Zmiana Załącznika nr 1 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dotyczy wyłącznie serwera typu „Rack”, (str. 1 pkt.12) - usunięto kartę obliczeniową.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

25.06.2014

WAŁBRZYCH:  Kontrola instalacji gazowych w lokalach i częściach wspólnych budynków stanowiących własność Gminy Wałbrzych w myśl art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.06.2014

WAŁBRZYCH:  Prace remontowe w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

10.06.2014

WAŁBRZYCH:  Wykonywanie przeglądów technicznych przewodów kominowych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

28.05.2014

WAŁBRZYCH:  Remont dachu na budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

09.05.2014

WAŁBRZYCH:  Usługi opróżniania i czyszczenia zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.04.2014

WAŁBRZYCH:  Remont dachu na budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

16.04.2014

WAŁBRZYCH:  Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

08.04.2014

WAŁBRZYCH:  Prace remontowe w budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

08.04.2014

WAŁBRZYCH:  Remont chodnika i dojazdu do budynku przy ul. G. Andersa 48 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

04.04.2014

WAŁBRZYCH:  Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych

POBIERZ:

UWAGA!!!
W załączniku nr 1 do SIWZ (wykaz adresowy) dla zadania nr 2 w nagłówku błędnie podano liczbę lokali i części wspólnych. Poprawna liczba lokali to 1213, a liczba części wspólnych to 54.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

02.04.2014

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych w budynkach gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

27.03.2014

WAŁBRZYCH:  Usługi w zakresie utrzymania czystości, porządku i estetycznego wyglądu części nieruchomości budynkowych oraz terenów

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

26.03.2014

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą: "Rozbiórka budynku przy ul. Piłsudskiego 2a w Wałbrzychu".

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

26.03.2014

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą: "Rozbiórka budynku przy ul. 11 Listopada 29a w Wałbrzychu".

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.03.2014

WAŁBRZYCH: Remont dachu na budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.03.2014

WAŁBRZYCH:  Remont lokali mieszkalnych w budynkach gminy Wałbrzych

POBIERZ:

UWAGA !!!
Zmiana załącznika nr 1 do SIWZ


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

17.03.2014

WAŁBRZYCH: Prace remontowe w budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.03.2014

WAŁBRZYCH: Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

07.03.2014

WAŁBRZYCH: Remont elewacji budynków gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

20.02.2014

WAŁBRZYCH: Remont budynków gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

13.02.2014

WAŁBRZYCH: Remonty dachów na budynkach gminnych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11.02.2014

WAŁBRZYCH:  Dostawa materiałów biurowych dla MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:

UWAGA!
Zmiana treści SIWZ – termin składania ofert 24.02.2014r. godz. 10:00
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.02.2014 r. o godz. 10:10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

31.01.2014

WAŁBRZYCH: Monitorowanie i ochrona doraźna biurowców Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. i siedzib Biur Obsługi Klienta w Wałbrzychu oraz konserwacja systemów sygnalizacji włamania, ochrona mienia i obiektów położonych przy ul. Gen. Andersa 36,40,48 i 48a, sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibach Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

30.01.2014

WAŁBRZYCH: Dostawa i wymiana wodomierzy w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.01.2014

WAŁBRZYCH: Remont 11 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24.01.2014

WAŁBRZYCH: Remont budynków gminy Wałbrzych

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

23.01.2014

WAŁBRZYCH: Remont lokali mieszkalnych w budynkach gminy Wałbrzych.

POBIERZ:


  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Katarzyna Sidor
  Data zamieszczenia:

28.09.2010 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu