Władze Spółki

   

Organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Joanna Malinowska – przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Marta Loretz - członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Orłowski – członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Kopeć - członek Rady Nadzorczej

W skład Zarządu wchodzą:

  • Marek Małecki – Prezes Zarządu

 

  Informacje opracował(a): Katarzyna Sidor
  Informacje udostępnił(a): Katarzyna Sidor
  Data zamieszczenia:

03.07.2017 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu