Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty
  3.      Wzór umowy - PROJEKT 
  4.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

Uwaga zmiana umów na prace projektowe i wykonawstwo!

 

CZERWIEC 2017


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 15 w budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu nr 7 w budynku przy ul. Świdnickiej 74 w Wałbrzychu na podstawie decyzji PINB ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Ogińskiego 9 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Puszkina 7A w Wałbrzychu ( 4 lokale mieszkalne)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 listopada 158 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)- ZAMKNIĘTY GAZ.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)- ZAMKNIĘTY GAZ.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kościelnej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Bogusławskiego 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Żegiestowskiej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana zaworów przedwodomierzowych w lokalach mieszkalnych - 32 mieszkania ( woda zimna i ciepła ) w budynku przy ul. Gen. Andersa 66b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont schodów zewnętrznych budynku przy ul. Armii Krajowej 47 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów- w dwóch wersjach)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.06.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropu pomiędzy lokalem mieszkalnymi nr 2 a lokalem mieszkalnym nr 5 w budynku położonego przy ul. Niepodległości 21 w Wałbrzychu (w M-2 - kuchnia; w lokalu M-5 - łazienka z kuchnią)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.06.2017

ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Gen. Andersa 48 zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu: 
a) stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
b) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia budynków gminnych będących w administracji Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu zgodnie z zakresem, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2016.290)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Orzeszkowej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prawidłowych wentylacji nawiewno-wywiewnych oraz dodatkowych przewodów kominowych, remont elewacji z dociepleniem (ściana frontowa i tylna - wycena każdej ściany osobno) w budynku przy ul. Niepodległości 79A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu wraz z wykonaniem c.o. na opał stały.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchni w lokalu mieszkalnym nr 22 w budynku przy ul. Piłsudskiego 55 w Wałbrzychu.

POBIERZ:

  •    Treść zapytania ofertowego
  •    Opinia

KONKURS ANULOWANY


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.06.2017

Przedmiot zamówienia: usunięcie i utylizacja płyt azbestowych ok. 10m2 znajdujących się na dachu komórek lokatorskich zewnętrznych oraz za nimi - działka 40/2 obręb 25 Rusinowa przy ul. Strzegomskiej 9 w Wałbrzych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Antka Kochanka 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym, wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 39 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym, wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Piłsudskiego 91 w Wałbrzychu z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym, wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: docieplenie komina w części strychu w budynku przy ul. Wincentego Pola 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: przemurowanie kominów budynku przy ul. Paderewskiego 21 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 52 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana zaworów przedwodomierzowych w lokalach mieszkalnych - 32 mieszkania ( woda zimna i ciepła ) w budynku przy ul. Gen. Andersa 66b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian budynku przy ul. Piotra Skargi 27a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej ścian (tylnej i bocznych ) wraz z prawidłowym odprowadzeniem wód deszczowych z rur spustowych budynku oraz rozbiórkę i budowę nowych schodów po wykonanych pracach dla budynku przy ul. Chałubińskiego 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Gen. Andersa 188 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Niepodległości 152 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń stropu w budynku.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Niepodległości 172 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń stropu w budynku.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Niepodległości 174 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń stropu w budynku.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Niepodległości 180 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń stropu w budynku.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Niepodległości 247 w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń stropu w budynku.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej, uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z drenażem wokół budynku przy ul. Tatrzańskiej 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 1 maja 130 w Wałbrzychu z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (jest WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym, wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Batorego 70 w Wałbrzychu z przystosowaniem dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokali mieszkalnych nr 12 i 17 w budynku przy ul. 11 listopada 62 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.06.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia łazienki w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Piłsudskiego 62 w Wałbrzychu na podstawie decyzji PINB nr 28/2017 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.06.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowych od strony ulicy budynków przy ul. Wrocławskiej 86, Wrocławskiej 88-92 oraz budynku Gminy Wałbrzych ( dz. nr 10/13 ) w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku przy ul. Rolniczej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont stropu w budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku przy ul. Welońskiego 10 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Nałęczowskiej 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont schodów zewnętrznych budynku przy ul. Armii Krajowej 47 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów- w dwóch wersjach)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy
ul. Ludowa 46 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy
Rynek 13 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy
ul. Gen. Władysława Andersa 58 Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.06.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy
ul. Kopalniana 2C w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Niepodległości 94 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Gen. Andersa 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym w budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu na lokal mieszkalny przystosowany dla osoby niepełnosprawnej wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (powiększenie pomieszczenia WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u., wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.06.2017

ZAMAWIAJĄCY : Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. 11 LISTOPADA 62 w W-ch

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu termomodernizacyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Osiedle Górnicze 5 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 94a w Wałbrzychu ( 6 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 listopada 178 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remontem klatki schodowej - na podstawie załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 9, przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach nr 7,8,9,10,11 oraz podłączenie budynku do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Podgórskiej 44 w Wałbrzychu (BRAMA 2) -wg załączonego przedmiaru

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Górnej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Chopina 5 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Armii Krajowej 14m5

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Psie Pole 35 w Wałbrzychu ( 6 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Psie Pole 43 w Wałbrzychu ( 6 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.06.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Psie Pole 45 w Wałbrzychu ( 6 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.06.2017

Przedmiot zamówienia: remont instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 293a Wałbrzychu ( przebieg po istniejącej trasie ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: Chopina 8/16 - 1 okno ( pokój)+ 1 nawiewnik o wydajności 30m3/h; Paderewskiego 5/1- 4 okna ( 2 pokoje+kuchnia+ pom.gosp. ) + 4 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; Pocztowa 10/9- 3 okna ( pokój+kuchnia) +2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; Batorego 70- 2 okna w pomieszczeniach wc na klatce schodowej I i II piętro ( ściana frontowa ) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; Proletariacka 17/7- 2 okna ( pokój + kuchnia ) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.06.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana zaworów przedwodomierzowych w lokalach mieszkalnych - 32 mieszkania ( woda zimna i ciepła ) w budynku przy ul. Gen. Andersa 66b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.06.2017

Przedmiot zamówienia: przemurowanie kominów budynku przy ul. Paderewskiego 21 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

01.06.2017 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu