Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

STYCZEŃ 2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku przy ul. Gen. Zajączka 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Monte Cassino 14 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul. Ogińskiego 5 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Prostej 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 23 w budynku przy ul. Os. Górnicze 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Chałubińskiego 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Chałubińskiego 5 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż w istniejących kominach murowanych dwóch wkładów kominowych żaroodpornych o średnicy min. 150mm dla pieca c.o. w lokalu nr 2 oraz z lokalu nr 6 w budynku przy ul. Królewieckiej 34 w Wałbrzychu z wyczystkami w piwnicy ( długość jednego wkładu kominowego ok.11,00 m - dokładny pomiar na miejscu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 1,2,2a,3,6 i 10 w budynku przy ul. Wrocławskiej 124 w Wałbrzychu- na podstawie decyzji PINB nr 120/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 11 Listopada 52 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku przy ul. Os. Górnicze 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji tylnej i bocznej wraz z dociepleniem budynku przy ul. II Armii 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.01.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 36 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Bardowskiego 33a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej oraz piwnic w budynku przy ul. Samosierry 2 w Wałbrzychu zgodnie z Decyzją PINB nr 165/2018 (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont muru oporowego budynku przy ul. 11 Listopada 133 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Psie Pole 26 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,4+5,8,13,16 i 17 w budynku przy ul. Głuszyckiej 39 w Wałbrzychu- postępowanie PINB ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej z pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu - na podstawie decyzji PINB nr 180/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.01.2019

Przedmiot zamówienia: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szmidta 11 zaprasza do składania ofert na kompleksową obsługę utrzymania czystości na zewnątrz na terenie będącym własnością wspólnoty.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 4 i 8 w budynku przy ul. Nowy Świat 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.01.2019

Przedmiot zamówienia: mechaniczne czyszczenie wkładu kominowego średnicy 150mm i długości ok. 15,0mb dla pieca c.o. z lokalu nr 5 ( piec w piwnicy ) w budynku przy ul. Gen. Andersa 46 w Wałbrzycha (wg załączonego protokołu kominiarskiego).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Głuszyckiej 29 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Zamoyskiego 19 w Wałbrzychu - na podstawie decyzji PINB nr 93/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Zagórzańskiej 4-4a w Wałbrzychu- na podstawie decyzji PINB nr 148/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Dmowskiego 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewnej-wywiewnej w kuchni oraz prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w łazience w lokalu nr 5 w budynku przy ul. Niepodległości 17 w Wałbrzychu -Decyzja PINB nr 179/2018

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 11 Listopada 134 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC oraz budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Wańkowicza 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż w istniejącym kominie murowanym o wym. 14x19cm wkładu kominowego żaroodpornego o średnicy min. 150mm dla kominka w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Armii Krajowej 66 w Wałbrzychu z wyczystką w piwnicy ( długość wkładu kominowego ok. 13,5 m - dokładny pomiar na miejscu) .

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:

  •    Treść zapytania ofertowego
  •      Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Namysłowskiego 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Niepodległości 73 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.01.2019

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej po rozbiórce przybudówki, remont płyt balkonowych, remont piwnic, wzmocnienie stalowych belek stropów piwnic budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.01.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie bramy wjazdowej na pilota wraz z furtką na terenie posesji budynku przy ul. Sztygarskiej 1a w Wałbrzychu. Szerokość bramy 5,10m, wysokość 1,70 m, furtka 1,00m x 1,70m - dokładny pomiar na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.01.2019

Sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.01.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 80 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

02.01.2019 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu