Zapytania ofertowe

  

 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

LIPIEC 2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów w piwnicy w budynku przy ul. 1 Maja 95 w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w łazience w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Welońskiego 13 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej wraz z remontem schodów oraz izolacją pionową ścian od strony ulicy budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 85 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kaszubskiej 23 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 11 Listopada 184 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Niepodległości 173 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Niepodległości 173 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Głowackiego 5 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prawidłowych wentylacji nawiewno-wywiewnych w lokalach własnościowych nr 5,7,9,10 i 14 w budynku przy ul. Daszyńskiego 27 w Wałbrzychu - na podstawie opinii kominiarskiej nr 009197 z dnia 06.03.2019r.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14a w Wałbrzychu oraz remont komórek lokatorskich i dziedzińca- nakaz PINB oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Głuszyckiej 13-13a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. Średniej 12 w Wałbrzychu określającej:
1) ocenę stanu technicznego budynku w zakresie jego elementów konstrukcyjnych tj. ścian nośnych (w szczególności ścian zewnętrznych bocznej- północnej i wschodniej -tylnej), wykazujących spękania,
2) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku,
3) określenia stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, wynikającego ze stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku oraz zdatności budynku do użytkowania,
4) wskazanie zakresu robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia celem wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego, z określeniem terminów ich wykonania przy uwzględnieniu stopnia pilności robót.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Głuszyckiej 39 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Westerplatte 41 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Okrężnej 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na osuszenie i odwodnienie budynku przy ul. Wrocławskiej 86 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Wrocławskiej 175 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Wrocławskiej 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

2. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
1) wprowadzenie instalacji gazowej do lokalu nr 3 ( dla podłączenia kuchenki gazowej i ewentualnego podłączenia ogrzewania gazowego w przyszłości ) w budynku przy ul. Szarych Szeregów 13 w Wałbrzychu.
2) wprowadzenie instalacji gazowej do lokalu nr 1,3 i 4 ( dla podłączenia kuchenki gazowej i ewentualnego podłączenia ogrzewania gazowego w przyszłości ) w budynku przy ul. Szarych Szeregów 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

2. Przedmiot zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Gen. Zajączka 4a w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń- wydzielenie pokoju z aneksem kuchennym, wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu ( struktura po modernizacji: pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC i przedpokój).
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy ul. Gen. Zajączka 4a w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na zmianie układu funkcjonalnego pomieszczeń- wydzielenie pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu ( struktura po modernizacji: 2 pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC i przedpokój).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Pocztowej 29 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2019

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Asnyka 2a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 55 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Wrocławskiej 25 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Burczykowskich 1 w Wałbrzychu- ZAMKNIĘTY GAZ.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Paderewskiego 26 w Wałbrzychu wraz z rozbiórką istniejącego ogrzewania.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2a w budynku przy ul. Gen. Zajączka 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji wodociągowej od przyłącza (wodomierza głównego ) do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Świerkowej 10 w Wałbrzychu ( 4 lokale mieszkalne ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Pionierów 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych ( wraz z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe ) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Glinickiej 3 w Wałbrzychu - wg załączonej opinii nr 009559 z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nowego odcinka przyłącza kanalizacyjnego dla budynku przy ul. Gwarków 5 w Wałbrzychu od przykanalika do kolektora w ulicy.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej wraz z remontem schodów oraz izolacją pionową ścian od strony ulicy budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada 184 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Traugutta 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropowych piwnic w budynku przy ul. Miczurina 3 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonu lokalu nr 3 w budynku przy ul. Gen. Andersa 146 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont tarasów budynku przy ul. Szmidta 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rynek 12 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Zamoyskiego 20 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokali mieszkalnych nr 15 i 16 w budynku przy ul. Paderewskiego 22 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Topolowej 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Os. Górnicze 22 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii zlokalizowanej w budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Bystrzyckiej 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 85 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Orkana 25 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych w lokalach nr 1,6 i 8 w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 110 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 11 Listopada 184 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Głowackiego 5 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kaszubskiej 23 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.07.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Psie Pole 14 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

12.07.2019 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu