Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty
  3.      Wzór umowy - PROJEKT 
  4.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

Uwaga zmiana umów na prace projektowe i wykonawstwo!

 

PAŹDZIERNIK 2017


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali w budynku przy
ul. Gen. Władysława Andersa 187 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Miczurina 1 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Miczurina 1 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.10.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Psie Pole 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.10.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Traugutta 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Psie Pole 28 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wprowadzenie instalacji gazowej do lokali mieszkalnych gminnych nr 1 i nr 3 w budynku przy ul. Świdnickiej 23 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.10.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej do przewodu wentylacyjnego w lokalu nr 3 w budynku 1 Maja 145 w Wałbrzychu (długość wkładu kominowego ok. 11 m - dokładny pomiar na miejscu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy
ul. 1 Maja 130 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.10.2017

Przedmiot zamówienia: Remont dachu papowego budynku przy ul. Osiedleńców 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Fredry 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Długiej 69 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.10.2017

Przedmiot zamówienia: budowa instalacji c.o. wraz z instalacją wewnętrzną gazu w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.10.2017

Przedmiot zamówienia: częściowa wymiana stropu pomiędzy mieszkaniem nr 4 a klatką schodową ( II piętro ) i częścią mieszkania nr 6 wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Gen. Andersa 79 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont schodów zewnętrznych prowadzących do budynku przy ul. Niepodległości 140 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont balkonów budynku przy ul. Langera 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropowych drewnianych pomiędzy mieszkaniem nr 2 a nr 5 w budynku przy ul. Niepodległości 21 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Piłsudskiego 80 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stanu stropów, podestów i spoczników nad piwnicą budynku przy ul. Tatrzańskiej 3 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Namysłowskiego 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Psie Pole 28 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Konopnickiej 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.10.2017

Zapytanie ofertowe na leasig i dostawę samochodu typu VAN

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Traugutta 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stropu między ostatnią kondygnacją a strychem w części korytarza i mieszkania nr 8 w budynku przy ul. Piotra Skargi 12 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont balkonu lokalu nr 3 w budynku przy ul. Gen. Andersa 146 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozłączenie instalacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 81 od budynku przy ul. Żeromskiego 79 ( w chwili obecnej budynki są na wspólnym przyłączu) oraz uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Żeromskiego 81 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: ekspertyza sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego posiadającego stosowne uprawienia i doświadczenie w określeniu oraz ocenie prawidłowości wykonania prac konserwatorskich na budynku zabytkowym przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 11 listopada 166 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.10.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonaniem izolacji ścian piwnic budynku przy ul. Grabowskiej 30 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Limanowskiego 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy Al. Wyzwolenia 32 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

Przedmiot zamówienia: kotwienie budynku i naprawa spękań ścian budynku przy ul. Armii Krajowej 51a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana stolarki okiennej na PCV wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Bardowskiego 3/7 - 1 okno w łazience- obecnie jest to okno drewniane, krosowe o wyglądzie trójkąta równoramiennego (długość ramion 58cm, podstawy 69 cm) i znajduje się w połaci dachowej- nowe okno winno być oknem połaciowym- dokładne pomiary okna na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kuchni w lokalu nr 9 oraz w lokalu nr 12 wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia łazienki w budynku przy ul. Piłsudskiego 4 w Wałbrzychu na podstawie Decyzji PINB nr 173/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.10.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: ul. Norwida 14/12 - 2 okna i drzwi balkonowe ( 2 pokoje) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h oraz ul. Marconiego 5/8- 2 okna ( w pokoju )+ 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

01.10.2017 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu