Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

CZERWIEC / LIPIEC 2018


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie inspekcji z kamerowaniem instalacji kanalizacyjnej od poziomu piwnic budynku przy ul. Gen. Andersa 135 w Wałbrzychu do studzienek zewnętrznych wraz z oceną jej stanu technicznego. Wykonawca będzie musiał określić ewentualną potrzebę naprawy, przebudowy bądź wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz sprawdzenie prawidłowości podłączeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Miczurina 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont drewnianych biegów schodowych w budynku przy ul. Gen. Andersa 79 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Długa 29 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14a w Wałbrzychu oraz remont komórek lokatorskich i dziedzińca- nakaz PINB ( wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.07.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Mickiewicza 34 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz naprawa spękań ścian i uszkodzeń fundamentów nieruchomości przy ul. Poznańskiej 11a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Poznańskiej 11b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. 11 Listopada 23 w Wałbrzychu ( 6 lokali mieszkalnych + 1 l.u.).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej, uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z drenażem wokół budynku przy ul. Tatrzańskiej 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy Pl. Wincentego Pola 2 w Wałbrzychu ( 6 lokali ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana okienek piwnicznych na okna stalowe wraz z kratami maskującymi oraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem w budynku przy ul. Ogińskiego 4 w Wałbrzychu. Wymiary okien: 0,85mx0,50m- 4szt; 0,85x0,65m- 4szt; 1,05mx1,05m - 1 szt. Okna winny być wykonane z profili stalowych z szybą zbrojoną, dodatkowo należy wycenić do każdego okna kraty stalowe z siatki przeplatanej. Okna jak i kraty winny być pomalowane farbą antykorozyjną.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku przy ul. Gen. Zajączka 1, Andrzeja Wajdy 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem strychu budynku przy ul. Zamoyskiego 24 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Strzegomska 16 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.07.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Noworudzka 9 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.07.2018

Przedmiot zamówienia: budowa pieców kaflowych pokojowych w lokalach gminnych na n/w adresach:
1) Dmowskiego 10/1 w Wałbrzychu,
2) Noworudzka 4/2 w Wałbrzychu,
3) Szczecińska 1a/6 w Wałbrzychu,
4) Wrocławska 137/1 w Wałbrzychu,
5) Św. Barbary 11/9 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Gen. Zajączka 5 w Wałbrzychu - Decyzja PINB nr 246/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 4,5 i 7 w budynku przy ul. 11 Listopada 31 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem oraz odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji burzowej -ściana przednia budynku przy ul. Wałbrzyskiej 36 w Wałbrzychu- wg załączonego przedmiaru-ETAP II.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w budynku przy ul. Piasta 3A/1 , ul. Piasta 3A/6 oraz ul. Piasta 3B/6 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 11 Listopada 42 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Batorego 76 w Wałbrzychu ( 4 lokale mieszkalne).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: w M-1 wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki oraz w pomieszczeniu piwnicznym z kotłem c.o. na opał stały, w M-2 wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki; w M-4 wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni i łazienki; w M-8 wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni; w M-10 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki; w M-11 wykonanie wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu kuchni oraz wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu piwnicznym z kotłem c.o. na opał stały w budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu - Decyzja PINB nr 117/2018

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż w istniejącym kominie murowanym wkładu kominowego żaroodpornego o średnicy min. 160mm dla kotła c.o. w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Mieroszowskiej 18 w Wałbrzychu z wyczystką w piwnicy ( długość wkładu kominowego ok. 15,5 m - dokładny pomiar na miejscu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z uporządkowaniem podłączeń kominowych w budynku przy ul. 11 Listopada 181b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy Pl. Teatralnym 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Świdnickiej 27 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji z drenażem i odwodnieniem budynku przy ul. 11 Listopada 181b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Świdnickiej 27 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej balkonów budynku przy ul. Wałbrzyskiej 24 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. Pocztowej 10 w Wałbrzychu określającej:
1) ocenę stanu technicznego budynku w zakresie jego elementów konstrukcyjnych tj. ścian nośnych ( w szczególności ścian bocznych zewnętrznych) wykazujących liczne spękania i rozwarstwienia, odchylenia od pionu, ścian fundamentowych, fundamentów oraz stropów międzykondygnacyjnych, wykazujących liczne spękania, miejscami ugięcia, konstrukcji dachu, wykazującej wyboczenia i zwichrzenie elementów konstrukcyjnych oraz osłabienia połączeń między płatwiami,
2) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku i podanie przyczyn ich powstania,
3) określenia stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, wynikającego ze stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku oraz zdatności budynku do użytkowania,
4) wskazanie zakresu robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia celem wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego, z określeniem terminów ich wykonania przy uwzględnieniu stopnia pilności robót.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu - Decyzja PINB nr 198/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Rolniczej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.07.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy
ul. Andersa 82 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu nr 4 i 9a w budynku przy ul. Baczyńskiego 10 w Wałbrzychu -postanowienie PINB ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2018

Przedmiot zamówienia: przedłużenie przewodów dymowych (blachą kwasoodporną) od c.o. na opał stały z lokali nr 4 i 6 w budynku przy ul. Gen. Andersa 55 w Wałbrzychu (wg załączonej opinii kominiarskiej )- dokładne pomiary na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.07.2018

Przedmiot zamówienia: wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Wrocławskiej 25 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stalowych stropów piwnic oraz naprawa spękanych ścian zewnętrznych i nośnych budynku przy ul. Obrońców Pokoju 31 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont - naprawa spękań ścian budynku przy ul. Głowackiego 6,6a w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont - naprawa spękań ścian budynku przy ul. Głowackiego 3 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Adama Pługa 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Poznańskiej 11b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz naprawa spękań ścian i uszkodzeń fundamentów nieruchomości przy ul. Poznańskiej 11a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Moniuszki 27-29 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: budowę drenażu opaskowego wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. Mickiewicza 69 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku przy ul. Marconiego 3b w Wałbrzychu obejmującej:
1)ocenę stanu technicznego budynku w zakresie jego elementów konstrukcyjnych tj. fundamentów, ścian fundamentowych, ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów, wskazujących liczne nieprawidłowości w postaci licznych spękań i zarysowań konstrukcyjnych, rozwarstwień i odspojeń,
2)wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości i podanie przyczyn ich powstania,
3)określenie stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, wynikającego ze stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku oraz zdatności budynku do użytkowania,
4)wskazanie zakresu robót budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia celem wyeliminowania ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz doprowadzenia budynku do odpowiedniego stanu technicznego z określeniem terminów ich wykonania przy uwzględnieniu stopnia pilności robót - zgodnie z decyzja PINB nr 114/2018
oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Średniej 6 w Wałbrzychu ( przebieg po istniejącej trasie ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont instalacji wodnej w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej ścian oraz podłączenie odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Strzegomskiej 2-2a w Wałbrzychu do kanalizacji burzowej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy
ul. Paderewskiego 26 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Niepodległości 241 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przyłącza wodociągowego z przeniesieniem wodomierza głównego ze studni wodomierzowej do budynku oraz wymiana pionów wodnych w nieruchomości przy ul. Puszkina 7a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy
ul. Psie Pole 20 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy
ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.07.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy
ul. Armii Krajowej 12 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic w budynku przy ul. Niepodległości 145 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14a w Wałbrzychu oraz remont komórek lokatorskich i dziedzińca- nakaz PINB ( wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 123 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 125 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.07.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 127 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

03.04.2018 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu