Zapytania ofertowe

  

 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.11.2019

ZAMAWIAJĄCY : Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. KOMUNY PARYSKIEJ 5 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Świdnickiej 45 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem oraz odwodnienie budynku przy ul. Św. Jadwigi 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.11.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Sienkiewicza 7 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.11.2019

Przedmiot zamówienia: rozbiórka przybudówki stanowiącej część lokalu użytkowego przy Al. Wyzwolenia 48 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.11.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dwóch otworów drzwiowych na poziomie piwnic ( od strony piwnic ) w budynku przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.11.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Średniej 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.11.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy
11 Listopada 23 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian, remont dachu wraz z przemurowaniem kominów oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 85 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z drenażem budynku przy ul. Psie Pole 18 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej dot. spękań ścian zewnętrznych budynku przy ul. Wieniawskiego 16 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy Al. Wyzwolenia 49 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Wolności 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 145 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 143 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 72-72A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.11.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana pionu wodnego w częściach wspólnych budynku przy ul. Piotra Skargi 39 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropu w lokalu nr 14 w budynku przy ul. Gen. Andersa 170-172 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont kominów budynku przy ul. Mickiewicza 9A w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ) W/w prace należy wykonać zgodnie z Decyzją PINB nr 106/2019.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.11.2019

Przedmiot zamówienia: zamurowanie otworu po drzwiach wejściowych do pomieszczenia byłej rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.11.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian budynku przy ul. Sygietyńskiego 24 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku przy ul. Mickiewicza 9a w Wałbrzychu- Decyzja PINB nr 106/2019

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych wewnątrzklatkowych do lokalu mieszkalnego przy ul. Samosierry 5/10 w Wałbrzychu- drzwi o wymiarach 0,90x2,00 (wraz ze zmniejszeniem otworu drzwiowego- obecnie szerokość wejścia 1,00m ). Obmiar i wycena na podstawie wizji lokalnej. Drzwi winne być z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w budynku przy ul. Mickiewicza 9a/3 w Wałbrzychu- 4 okna + 4 nawiewniki o wydajności po 30m3/h - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 95 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 144 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.11.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dwóch otworów drzwiowych na poziomie piwnic ( od strony piwnic ) w budynku przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.11.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Niepodległości 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 164 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.11.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów i nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.11.2019

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w celu sprawdzenia wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

31.10.2019

Przedmiot zamówienia: zamurowanie otworu po drzwiach wejściowych do pomieszczenia byłej rozdzielni elektrycznej w budynku przy ul. Długiej 81 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

30.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 163 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

30.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

30.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

30.10.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: 
1) Mickiewicza 46a/11 - 2 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 
2) 11 Listopada 164/3- 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 
3) Staszica 6/7 - 1 okno w pomieszczeniu piwnicznym + 1 nawiewnik o wydajności 30m3/h 
4) Osiedle Górnicze 7/7 - 2 okna + drzwi balkonowe 1 szt + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 
5) 1 Maja 83/1- 6 okien + 6 nawiewników o wydajności po 30m3/h- dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: kotwienie budynku, remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej budynku przy ul. Szmidta 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Chopina 5 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont części ściany północnej ( nieotynkowanej, pozostałej po rozbiórce nieruchomości sąsiedniej ) elewacji budynku przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropu drewnianego w budynku ul. Batorego 97 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej oraz remont piwnic w budynku przy ul. Psie Pole 28 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rolniczej 3b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Małopolskiej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie osobnego przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla budynku przy ul. Krzywoustego 18A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.10.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z odwodnieniem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Poznańskiej 11b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont mansardy budynku przy ul. Piłsudskiego 48 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji i remont klatki schodowej, wymiana ław kominowych oraz remont schodów zewnętrznych elewacji tylnej budynku przy ul. Fredry 11 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2019

Przedmiot zamówienia: naprawa fragmentów stropów nad piwnicą w budynku przy ul. Okrężnej 6 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.10.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana posadzki na gruncie w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.10.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Głuszycka 13-13A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.10.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Chopina 18 w Szczawnie Zdroju

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.10.2019

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remontem stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku (na podstawie załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.10.2019

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nałęczowskiej 10 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z remontem elewacji z dociepleniem ścian budynku (na podstawie załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i remont klatki schodowej w budynku przy ul. Paderewskiego 20 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.10.2019

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem - ściana tylna budynku przy ul. Bema 52 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.10.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.10.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Psie Pole 24 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Psie Pole 24 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.10.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Adama Pługa 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych ( wraz z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe ) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Giserskiej 12 w Wałbrzychu - wg załączonej opinii nr 009754 z dnia 27.08.2019r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.10.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. 11 Listopada 36 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Głuszyckiej 13-13a w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Piaskowej 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych ( wraz z montażem wkładów kominowych dla kotłów c.o. na paliwo stałe ) i wentylacyjnych wraz z wykonaniem brakujących przewodów we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Okrężnej 6 w Wałbrzychu - wg załączonej opinii z dnia 10.10.2019r. z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropów nad piwnicami i zawilgoconych ścian piwnic wraz z ich osuszeniem ( likwidacja przyczyn zawilgocenia ) oraz wykonaniem wentylacji w piwnicy w budynku przy ul. Orkana 102 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.10.2019

Przedmiot zamówienia: budowa pieców kaflowych pokojowych w lokalach gminnych na n/w adresach:
1) Mickiewicza 46a/11 w Wałbrzychu,
2) Niepodległości 70/1 w Wałbrzychu,
3) Wałbrzyska 10/4 w Wałbrzychu,
4) Św. Józefa 2/6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.10.2019

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem - ściany szczytowe budynku przy ul. Batorego 72 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropów nad piwnicami i zawilgoconych ścian piwnic wraz z ich osuszeniem ( likwidacja przyczyn zawilgocenia ) w budynku przy ul. Orkana 98 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.10.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych do budynku:
  1. ul. Gałczyńskiego 3 w Wałbrzychu - drzwi wejściowe do budynku o wymiarach 1,35x2,06 m -drzwi mają być drewniane wraz z wymianą ościeżnicy ( kształt i wymiar ma zostać zachowany );
  2. ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu - drzwi wejściowe do budynku o wymiarach 1,65x2,65 m -drzwi mają być drewniane z naświetlem w górnej części wraz z wymianą ościeżnicy ( kształt i wymiar ma zostać zachowany ).
    Wszystkie drzwi winne być z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi- dokładne pomiary na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej dot. zawilgocenia ścian piwnicznych budynku przy ul. Daszyńskiego 4 w Wałbrzychu ze wskazaniem ewentualnych prac jakie należy wykonać aby usunąć występującą wadę.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Gwarków 7 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Adama Pługa 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: zakup i montaż rur spustowych powlekanych w ilości 45m do istniejących nowych rynien na budynku przy ul. Moniuszki 102 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Wysockiego 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana posadzki na gruncie w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropowych piwnic oraz remont schodów zewnętrznych budynku przy ul. Miczurina 3 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację ( remont elewacji z dociepleniem ścian ) budynku przy ul. Świdnickiej 1 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Świdnickiej 45 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu ( 13 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
Kaszubska 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.10.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. 1 MAJA 136 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie rur spustowych budynku przy ul. 11 Listopada 164b oraz budynku przy ul. Polnej 2 w Wałbrzychu do kanalizacji deszczowej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Namysłowskiego 20 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu części parterowej budynku przy ul. Mickiewicza 35 w Wałbrzychu- siedziba BOK "Śródmieście" wraz z adaptacją pomieszczeń na cele biurowe i niezbędnym zapleczem socjalnym.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Limanowskiego 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem wraz z usunięciem zarysowań i spękań ścian oraz usunięcie zawilgocenia piwnic budynku poprzez wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej i podłączenie rur spustowych budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Wałbrzychu do kanalizacji deszczowej - Decyzja PINB nr 135/2018.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 1 Maja 65 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Psie Pole 23 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 6 w Wałbrzychu - drzwi mają być drewniane wraz z wymianą ościeżnicy oraz dostosowaniem istniejącego progu dla potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym gminnym nr 1 w budynku przy ul. Chałubińskiego 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.10.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy
Daszyńskiego 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.10.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stanu balkonów budynku przy ul. Jana Brzechwy 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.10.2019

Przedmiot zamówienia: remont nawierzchni tunelu budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

01.10.2019 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu