Zapytania ofertowe

  

 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

MARZEC 2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

25.03.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy
ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA w kuchni w lokalu mieszkalnym nr 21 w budynku przy ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu.
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA w kuchni w lokalu mieszkalnym nr 22 w budynku przy ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy ul. Orkana 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Marconiego 3b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i odwodnieniem budynku przy ul. Sienkiewicza 1-1a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Orkana 97 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont balkonów budynku przy ul. Gen. Andersa 66b w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14a w Wałbrzychu oraz remont komórek lokatorskich i dziedzińca- nakaz PINB oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niepodległości 163 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Świdnickiej 54 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 11 Listopada 154 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (poprzez powiększenie WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Polnej 12a w Wałbrzychu.
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 11 w budynku przy ul. Polnej 12a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian budynku przy ul. Świdnickiej 60 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru) - Decyzja PINB nr 260/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zajączka 4a w Wałbrzychu - na podstawie Decyzji PINB nr 247/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Żeromskiego 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Namysłowskiego 19 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Chałubińskiego 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.03.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy
ul. Królewiecka 38 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.03.2019

Przedmiot zamówienia : przebudowa instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
-wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej z montażem kasety elektroniki i panelu zewnętrznego CD 2503TP iButton (Dallas) Laskomex ;
-wykonanie oprzewodowania na klatce schodowej budynku (w rurkach elektroinstalacyjnych PVC lub p/t) i zasilaniem do lokali mieszkalnych oraz montażem unifonów w lokalach ;
-montaż elektrozaczepu oraz wymiana szyldu i wkładki zamka drzwi wejściowych do budynku (wraz z kluczami dla wszystkich lokatorów )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

Przedmiot zamówienia: Budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych oraz odtworzenie muru oporowego budynku przy ul. 11 Listopada 47 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Monte Cassino 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

Przedmiot zamówienia: Remont dachu- część dachówkowa oraz remont attyk budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Namysłowskiego 21 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. 11 Listopada 32 w Wałbrzychu ( 11 lokali + 1 l.u. ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej w związku z bezpieczeństwem posadowienia budynku i stanu technicznego fundamentu (osiadanie jednego z naroży budynku) nieruchomości przy ul. Równoległej 3 w Szczawnie Zdroju oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.03.2019

Przedmiot zamówienia: osuszenie wraz z odwodnieniem i drenażem budynku przy Al. Wyzwolenia 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej oraz odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku przy ul. Pocztowej 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz ze spawanymi podejściami do gazomierzy w budynku przy ul. Orzeszkowej 16 w Wałbrzychu (12 lokali mieszkalnych)- ZAMKNIĘTY GAZ.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie rur spustowych budynków przy ul. Gen. Zajączka 4a,5 i 6 w Wałbrzychu do kanalizacji deszczowej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie odwodnienia wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku przy ul. Fredry 3 w Wałbrzychu - ŚCIANA TYLNA (wg załączonego przedmiaru) - Decyzja PINB nr 136/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych: 1) Paderewskiego 3/1 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 2) 11 Listopada 194/3 - 4 okna + 4 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 3) Piłsudskiego 43/1 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h, 4) Piłsudskiego 43/2- 5 okien + 5 nawiewników o wydajności po 30m3/h, 5) Piłsudskiego 43/4 - 2 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h- dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Adama Pługa 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Ludowej 48,49 i 50 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Kłodzkiej 21 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonu budynku przy ul. 1 Maja 87 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Przemysłowej 18 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Przemysłowa 18 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: 1) Niepodległości 140m7 - 2 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 2) Głuszycka 25/3 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 3) Głuszycka 25/12 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h, 4) Świerkowa 10/2- 1 okno + 1 nawiewnik o wydajności 30m3/h, 5) Niepodległości 21a- 2 okna na klatce schodowej - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku ( dwie ściany ) oraz jednej ściany wewnętrznej w lokalu w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu- zgodnie z Decyzją PINB nr 198/2017- wg załączonego szkicu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: przedłużenie przewodów wentylacji wywiewnej z lokalu nr 3A w budynku przy ul. Armii Krajowej 33 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż w istniejącym kominie murowanym wkładu kominowego żaroodpornego o średnicy min. 150mm dla pieca kuchennego w lokalu nr 15 w budynku przy ul. Daszyńskiego 27 w Wałbrzychu z wyczystką w piwnicy ( długość wkładu kominowego ok.18,00 m - dokładny pomiar na miejscu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż osłon przeciwdeszczowych - 3 sztuki na przewody kominowe budynku przy ul. Bema 44 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.03.2019

Wykonaniem okresowej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

  •    Treść zapytania ofertowego
  •      Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY ZE WZGLĘDU NA BŁĘDY W PRZEDMIARZE.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy Al. Wyzwolenia 54 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Klonowej 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Zamoyskiego 18 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Wyszyńskiego 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Długosza 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 12 w budynku przy ul. Bogusławskiego 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.03.2019

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 18 w budynku przy ul. Drzymały 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Krasińskiego 34 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.03.2019

Przedmiot zamówienia: budowa przyłącza wodociągowego dla budynku przy ul. Głowackiego 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.03.2019

Przedmiot zamówienia: budowa komórek piwnicznych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 38 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Głuszyckiej 76 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy Pl. Konstytucji 3 Maja 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Zajączka 4a w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Staszica 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Skłodowskiej 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. Niepodległości 41 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Stacyjnej 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drenażu wokół budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Słowackiego 25 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji frontowej i bocznej budynku przy ul. Konopnickiej 7a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. ANDERSA 79 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. 1 MAJA 165A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. MICKIEWICZA 31 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. CHROBREGO 48B w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dwóch budynków wielorodzinnych, położonych w Wałbrzychu przy ul. Różanej 9, 9A i 9B, polegającej na połączeniu lokali mieszkalnych 9/1+2, 9/5+6, 9/7+8, 9A/1+2, 9A/5+6, 9A/7+8, 9B/1+2, 9B/5+6, 9B/7+8, powiększeniu lokali 9/3, 9A/3, 9B/3 kosztem części wspólnych budynku, wprowadzeniu łazienek z WC do każdego mieszkania, zmianie systemu ogrzewania z etażowych instalacji CO na zasilane z kotłowni centralnej, zlokalizowanej w budynku Różana 9, 9A, oraz termomodernizacji w/w budynków.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej ścian, fundamentów oraz stropów i nadproży w piwnicach budynku przy ul. Prusa 7 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.03.2019

Przedmiot zamówienia: Budowa drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych oraz odtworzenie muru oporowego budynku przy ul. 11 Listopada 47 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Monte Cassino 4 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (poprzez powiększenie WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe typu MORA oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 4 w budynku przy ul. Wajdy 18 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Niepodległości 41 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2+3 w budynku przy ul. Piotra Skargi 41 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej wraz z drenażem wokół budynku przy ul. Strzegomskiej 23 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: przemurowanie kominów budynku przy ul. Niepodległości 104 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Namysłowskiego 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Dąbrowskiego 27 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na remont klatki schodowej oraz remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Paderewskiego 27 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14a w Wałbrzychu oraz remont komórek lokatorskich i dziedzińca- nakaz PINB oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej po rozbiórce przybudówki, remont płyt balkonowych, remont piwnic, wzmocnienie stalowych belek stropów piwnic budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. MICKIEWICZA 46A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Świdnicka 55 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Świdnicka 55 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11 Listopada 150 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. 11 Listopada 150 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.03.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Szczecińskiej 1A, polegającej m. in. na połączeniu lokali mieszkalnych nr 1+2, nr 5+6, nr 7+8, powiększeniu lokalu nr 3 kosztem części wspólnych budynku, zmianie systemu ogrzewania z etażowych instalacji CO na zasilane z kotłowni centralnej, zlokalizowanej w w/w budynku oraz termomodernizacji całego budynku.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Zajączka 4a w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia WC oraz budowie c.o. na paliwo gazowe typu MORA.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Zajączka 4a w Wałbrzychu - na podstawie Decyzji PINB nr 247/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont komina ( pion c.o. z M-7 ) budynku przy ul. Reja 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu papowego budynku przy ul. Wrocławskiej 60 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Żeromskiego 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1 w Wałbrzychu wraz z podłączeniem rur spustowych do kanalizacji deszczowej ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą oraz skorodowanego, rozwarstwionego i ugiętego nadproża w piwnicy i spękanej ściany pod nadprożem w piwnicy budynku przy ul. Polnej 12 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku oraz ścian wewnętrznych parteru klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 21a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: Remont dachu- część dachówkowa oraz remont attyk budynku przy ul. Pocztowej 5 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Armii Krajowej 68 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wajdy 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonanie izolacji pionowej od strony podwórka budynku przy ul. Gen. Zajączka 4a w Wałbrzychu- Decyzja PINB nr 247/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej oraz WC po pożarze w budynku przy ul. 1 Maja 145a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z izolacją przyziemia oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu budynku przy ul. Pionierów 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem i izolacją ścian piwnic oraz drenażem budynku przy ul. Grabowskiej 30 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie stropodachu oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Reja 4B w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.03.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonu budynku przy ul. 1 Maja 87 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.03.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Kombatantów 12 w Wałbrzychu ( 7 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

01.03.2019 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu