Zapytania ofertowe

  

 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. ŚNIADECKICH 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2019

1. ZAMAWIAJĄCY : Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Mickiewicza 41
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2019

ZAMAWIAJĄCY : Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 14
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2019

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Gen. Andersa 36a w Wałbrzychu- siedziba Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu części parterowej budynku przy ul. Mickiewicza 35 w Wałbrzychu- siedziba BOK "Śródmieście" wraz z adaptacją pomieszczeń na cele biurowe i niezbędnym zapleczem socjalnym.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym gminnym nr 1 w budynku przy ul. Chałubińskiego 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont nawierzchni tunelu budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Ludowej 50 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.09.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Wańkowicza 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.09.2019

ZAMAWIAJĄCY : Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Psie Pole 28
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Psie Pole 28 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.09.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy
ul. 1 Maja 132 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.09.2019

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.09.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku oraz w dwóch lokalach mieszkalnych przy ul. Tatrzańskiej 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem budynku przy ul. Kościuszki 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian szczytowych i tylnej budynku przy ul. Okrężnej 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 68 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Szkolnej 9 w Wałbrzychu (w celu uzyskania premii z BGK).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont nawierzchni tunelu budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Ludowej 50 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonu lokalu nr 3 w budynku przy ul. Gen. Andersa 146 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropu w budynku przy Al. Wyzwolenia 52 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej wraz ze wszystkimi instalacjami i zestawieniem powierzchni poszczególnych lokali ( z prawidłowym wyliczeniem udziałów ) dla budynku przy ul. Niepodległości 98 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stanu balkonów budynku przy ul. Kaszubskiej 13 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie pełnej inwentaryzacji budowlanej wraz ze wszystkimi instalacjami i zestawieniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń dla 2 budynków magazynowych Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. znajdujących się na działce nr 70/6 i 71/1 obr. 17 Biały Kamień przy ul. Gen. Andersa w Wałbrzychu ( zgodnie z załączoną mapką i zaznaczonymi obiektami ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy
ul. Bogusławskiego 15 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.09.2019

2. Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Gen. Andersa 36a w Wałbrzychu- siedziba Miejskiego Zarządu Budynków sp. z o.o. (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem oraz remont balkonów budynku przy ul. Kłodzkiej 20 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.09.2019

1. Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Pocztowej 12 w Wałbrzychu ze szczególnym uwzględnieniem spękań ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku, stanu nadproży okiennych i drzwiowych. Ponadto stwierdzenie stanu klatek schodowych w tym biegów schodowych i podestów, stanu stropów we wszystkich lokalach mieszkalnych, użytkowych i częściach wspólnych i ocenie technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.
Zakres w/w dokumentacji wynika z Postępowania PINB.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.09.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian oraz wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. 11 Listopada 36 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.09.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Rycerskiej 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Kaszubskiej 21 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Piotra Skargi 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stanu balkonów budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Giserskiej 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Osiedleńców 11 w Wałbrzychu ( przebieg po istniejącej trasie).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 68 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonu lokalu nr 3 w budynku przy ul. Gen. Andersa 146 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont nawierzchni tunelu budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.08.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Zamoyskiego 20 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.08.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Fredry 1 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Fredry 1 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.08.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Bogusławskiego 4 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.08.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Soleckiej 2 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Soleckiej 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu części parterowej budynku przy ul. Mickiewicza 35 w Wałbrzychu- siedziba BOK "Śródmieście" wraz z adaptacją pomieszczeń na cele biurowe i niezbędnym zapleczem socjalnym.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.08.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy
ul. Batorego 97 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Ludowej 50 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji ( ściana tylna ) budynku przy ul. Niepodległości 186 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii zlokalizowanej w budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wolności 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Westerplatte 41 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
1) budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Adama Pługa 6 w Wałbrzychu.
2) przebudowę lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Adama Pługa 6 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu pomieszczenia łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej dot. wilgoci i stanu stropów odcinkowych w piwnicy w budynku przy ul. Łokietka 6 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej stanu stropów nad piwnicą w budynku przy ul. Strzegomskiej 5 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej stanu stropów w piwnicy w budynku przy ul. Niepodległości 189 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej stanu technicznego muru oporowego znajdującego się przy budynku ul. Niepodległości 130 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabezpieczenie i naprawę muru oporowego (przypory).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 11 Listopada 184 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 54 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz naprawa spękań ścian i uszkodzeń fundamentów nieruchomości przy ul. Poznańskiej 11a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.08.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Ustroń 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.08.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. 3 Maja 12 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Psie Pole 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Piłsudskiego 43 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Namysłowskiego 22 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Aptekarskiej 4a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 148A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonu lokalu nr 3 w budynku przy ul. Gen. Andersa 146 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont dachu budynku przy Pl. Magistrackim 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Kolejowej 17 w Szczawnie Zdrój ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 5 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Wrocławskiej 29 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont dachu budynku przy ul. Miczurina 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Bardowskiego 46 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.08.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 78 w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.08.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. 1 MAJA 165A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.08.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. ANDERSA 79 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.08.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. CHROBREGO 48B w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.08.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. MICKIEWICZA 31 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wolności 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.08.2019

Przedmiot zamówienia: Remont dachu papowego budynku przy ul. Niepodległości 118 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.08.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych 1) Samosierry 6/6 - 4 okna + 4 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 2) Samosierry 6/11 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 11 Listopada 192 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz naprawa spękań ścian i uszkodzeń fundamentów nieruchomości przy ul. Poznańskiej 11a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. 1 MAJA 136 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

02.09.2019 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu