Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

WRZESIEŃ 2018


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie podłączeń urządzeń grzewczych w budynku przy ul. Armii Krajowej 27 w Wałbrzychu- zgodnie z załączonymi opiniami kominiarskimi.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian przyziemia budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu- Decyzja PINB nr 133/2018.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC dla osoby niepełnosprawnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Piaskowej 7 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Świdnickiej 55 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

26.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Strzegomskiej 15 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

25.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 31 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

25.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 1 i nr 4 w budynku przy Pl. Tuwima 4 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

25.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: uporządkowanie podłączeń w przewodach dymowych nr 6, nr 7 oraz nr 11 ( numeracja przewodów wg opinii nr 008278 z dnia 29.12.2017r. ); w pomieszczeniach WC zlokalizowanych na klatce schodowej wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej; w lokalu nr 1a wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w łazience; w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu- Decyzja PINB nr 133/2018.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

25.09.2018

Przedmiot zamówienia: Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Osiedleńców 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

UWAGA: ZMIANA PRZEDMIARU


 ZAPYTANIE OFERTOWE

25.09.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 2a,4,5,8,9,10,12,15,16,17,19 w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu - ETAP 1 - na podstawie decyzji PINB nr 133/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Bogusławskiego 16 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Strzegomskiej 23 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Welońskiego 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Wańkowicza 21 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu , ul. Gen. Andersa 48 zaprasza do złożenia oferty na:
„Świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji, nadzoru, okresowych przeglądów oraz zgłaszania potrzeb dotyczących serwisowania, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie pompowni ścieków EPS : P1 typ : PS/1200x4,85/N-50/GRP26D zainstalowanych przy budynkach przy ul. Niepodległości 57 i 71 w Wałbrzychu, stanowiących własność Gminy Wałbrzych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu oraz usuwanie awarii w/w urządzeń”.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: montaż nawiewników higrosterowanych o wydajności 30 m3/h w oknach PCV w lokalu nr 7 - 3 szt, w lokalu nr 9- 3 szt. oraz w lokalu nr 10- 3 szt. w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 -Decyzja PINB nr 135/2018. W ofercie NALEŻY PODAĆ CENĘ ZA 1 NAWIEWNIK wraz z montażem.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: uzupełnienie kanału spalinowego ( po kradzieży ) ok. 1m o średnicy 200/300mm wraz z wyrzutnikiem na dachu kotłowni w siedzibie BOK "Stary Zdrój" przy ul. 11 Listopada 48 w Wałbrzychu -dokładne obmiary na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.09.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Karkonoskiej 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: osuszenie wraz z odwodnieniem i drenażem budynku przy Al. Wyzwolenia 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku na podstawie audytu energetycznego (remont elewacji z dociepleniem, wymiana okien w częściach wspólnych, remont balkonów, renowacja cokołu, wykonanie opaski) nieruchomości przy ul. Osiedle Górnicze 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku na podstawie audytu energetycznego ( remont elewacji z dociepleniem, wymiana okien w częściach wspólnych, remont balkonów, renowacja cokołu, wykonanie opaski ) nieruchomości przy ul. Osiedle Górnicze 39 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia:
1) Budowa pieców kaflowych pokojowych w lokalach gminnych na n/w adresach:
- Armii Krajowej 41a/1 w Wałbrzychu,
- Mickiewicza 18/8 w Wałbrzychu,
- Kunickiego 7/1 w Wałbrzychu,
-Wysockiego 4/2 w Wałbrzychu.
2) Budowa trzonu kuchennego w lokalu gminnym na n/w adresie:
- 1 Maja 81/7 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: Częściowa rozbiórka komina (budynek byłej stolarni ) znajdującego się na terenie BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
1) W BUDYNKU NR 4: rozłączenie pieca c.o. na opał stały w lokalu nr 5 oraz trzonu kuchennego w lokalu nr 1 wpiętych do jednego przewodu kominowego (nieprawidłowo); rozłączenie pieca c.o. na opał stały w lokalu nr 6 oraz trzonu kuchennego w lokalu nr 2 wpiętych do jednego przewodu kominowego (nieprawidłowo); w lokalu nr 1 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki; w lokalu nr 2 wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu łazienki; w lokalu nr 3 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki; w lokalu nr 4 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki; w lokalu nr 5 wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu łazienki; w lokalu nr 6 wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu łazienki;
2) W BUDYNKU NR 4A: w lokalu nr 2 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni oraz prawidłowej wentylacji nawiewnej w kotłowni zlokalizowanej w piwnicy.
Dot. budynku przy ul. Zagórzańskiej 4-4a w Wałbrzychu - Decyzja PINB nr 148/2018.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. II Armii 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Paderewskiego 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej oraz wykonanie wentylacji piwnic w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu na podstawie decyzji PINB nr 58/2016 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu na podstawie Decyzji PINB nr 198/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Bema 60 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

UWAGA: ZMIANA PRZEDMIARU NA PRACE BUDOWLANE.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.09.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej o średnicy 150/225 mm z blachy ocynkowanej dł. ok 3m bezpośrednio przez strop z pomieszczenia kuchni w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Limanowskiego 7 w Wałbrzychu - PINB ( w chwili obecnej lokal wentylowany jest nieprawidłowo rurą nieocieploną o śr. 110mm)- dokładne obmiary na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Sygietyńskiego 12 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Welońskiego 9 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka części przybudówki, remont elewacji z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej po rozbiórce przybudówki, remont płyt balkonowych, remont piwnic, wzmocnienie stalowych belek stropów piwnic budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Namysłowskiego 16 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Limanowskiego 6 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu administrowanej przez MZB sp. z o.o. w Wałbrzychu- na prace związane z rozbiórką części przybudówki, remontem elewacji z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej po rozbiórce przybudówki, remontem płyt balkonowych, remontem piwnic, wzmocnieniem stalowych belek stropów piwnic budynku - na podstawie załączonych przedmiarów.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż w istniejących kominach murowanych dwóch wkładów kominowych żaroodpornych o średnicy min. 150mm dla pieca c.o. w lokalu nr 2 oraz z lokalu nr 6 w budynku przy ul. Królewieckiej 34 w Wałbrzychu z wyczystkami w piwnicy ( długość jednego wkładu kominowego ok.11,00 m - dokładny pomiar na miejscu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych: 1) Andersa 156/1 - 5 okien + 4 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 2) Andersa 156/7 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 3) 1 Maja 83/9 - 4 okna + 4 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 1 Maja 83/16 - 2 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 5) 1 Maja 83/22 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 6) Bogusławskiego 16/1 - 3 okna + 3 nawiewniki o wydajności po 30m3/h - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Batorego 72 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont istniejącego c.o. na paliwo stałe w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Gen. Andersa 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.09.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, zaprasza do złożenia oferty na: Modernizację systemu alarmowego w budynku Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Mieroszowskiej 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: M-2 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni oraz nawiewnej dla kotła c.o. na opał stały; M-3+4 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej, wykonanie wentylacji nawiewnej oraz prawidłowe podłączenie kotła c.o.; M-5 wykonanie wentylacji nawiewnej dla kotła c.o. oraz wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia łazienki; M-6 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni; M-7 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni; M-8 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni i w łazience; M-11 wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. 11 Listopada 100 w Wałbrzychu ( zgodnie z załączonymi protokołami kominiarskimi ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.09.2018

Przedmiot zamówienia: budowa drenażu wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian oraz odwodnienie budynku przy ul. Brygady Górniczej 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Batorego 70 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont - naprawa spękań ścian i posadowienia słupów wykusza budynku przy ul. Kazury 4 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów piwnic w budynku przy ul. Strzegomskiej 15 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy Pl. Magistrackim 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Batorego 81 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 158 w Wałbrzychu- ZAMKNIĘTY GAZ.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Poznańskiej 11b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz naprawa spękań ścian i uszkodzeń fundamentów nieruchomości przy ul. Poznańskiej 11a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont komina oraz usunięcie szkody w lokalu nr 11 budynku przy ul. Głowackiego 5 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Strzegomskiej 23 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. II Armii 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Karkonoskiej 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.09.2018

Przedmiot zamówienia: uzupełnienie kanału spalinowego ( po kradzieży ) ok. 1m o średnicy 200/300mm na dachu kotłowni w siedzibie BOK "Stary Zdrój" przy ul. 11 Listopada 48 w Wałbrzychu -dokładne obmiary na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2018

Zapytanie ofertowe w sprawie bieżącej obsługi, konserwacji, nadzoru, okresowych przeglądów, itp. pompowni ścieków przy ul. Niepodległości 57 i 71 oraz usuwanie awarii tych urządzeń

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy
ul. Paderewskiego 21 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.09.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. ŚW. BARBARY 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych wewnątrzklatkowych:
1) do lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 145a/4 w Wałbrzychu- wraz z powiększeniem otworu do wymiaru 0,90x2,00 ( w chwili obecnej wymiar drzwi to 0,80x2,00 ), drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania;
2) do lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57/3 w Wałbrzychu- drzwi o wymiarach 0,90x2,00, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania.
Obmiar i wycena na podstawie wizji lokalnej. Drzwi winne być z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej o średnicy 150/225 mm z blachy ocynkowanej dł. ok 3m bezpośrednio przez strop z pomieszczenia kuchni w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Limanowskiego 7 w Wałbrzychu - PINB ( w chwili obecnej lokal wentylowany jest nieprawidłowo rurą nieocieploną o śr. 110mm)- dokładne obmiary na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Wrocławskiej 84 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Świdnickiej 55 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: Remont- naprawa i zabezpieczenie ścian oraz nadproży w piwnicach budynku przy ul. 11 Listopada 178 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem, remont balkonów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Kłodzkiej 20 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. 11 Listopada 135 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Rolniczej 4a w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropu drewnianego w budynku ul. Batorego 97 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku na podstawie audytu energetycznego ( remont elewacji z dociepleniem, wymiana okien w częściach wspólnych, remont balkonów, renowacja cokołu, wykonanie opaski ) nieruchomości przy ul. Osiedle Górnicze 39 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.09.2018

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku na podstawie audytu energetycznego ( remont elewacji z dociepleniem, wymiana okien w częściach wspólnych, remont balkonów, renowacja cokołu, wykonanie opaski ) nieruchomości przy ul. Osiedle Górnicze 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zaprasza do złożenia oferty na: Modernizację systemu alarmowego w budynku Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian, remont dachu, remont klatki schodowej oraz wykonanie dojścia do budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie pomieszczenia łazienki ( poprzez powiększenie WC ) w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Niepodległości 141 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Kaszubskiej 16 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.09.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: w M-1 wykonanie wentylacji wywiewnej w łazience; w M-4+5 wykonanie wentylacji wywiewnej w łazience i w kuchni; w M-8 wykonanie wentylacji wywiewnej w łazience oraz w WC; w M-13 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni; M-16 wykonanie wentylacji wywiewnej w łazience; w M-17 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni i w łazience w budynku przy ul. Głuszyckiej 39 w Wałbrzychu - pismo PINB.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.09.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy Pl. Wincentego Pola 2 Wałbrzychu - ZAMKNIĘTY GAZ (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.09.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 17 w budynku przy
ul. Piaskowa 1 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.09.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy
ul. Piaskowa 3 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

05.09.2018 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu