Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty
  3.      Wzór umowy - PROJEKT 
  4.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

Uwaga zmiana umów na prace projektowe i wykonawstwo!

 

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2017


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem, wykonanie izolacji pionowej budynku oraz budowa przewodów wentylacyjnych dla łazienek w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Gen. Władysława Andersa 177 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji: w M-13: wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni, gdzie zainstalowana jest kuchenka gazowa; w M-21: wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia kuchni oraz prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu WC; w M-22: wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewnej dla pomieszczenia kuchni oraz prawidłowej wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu łazienki; w M-29: wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewnej w pomieszczeniu kuchni gdzie zainstalowana jest kuchenka gazowa, wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewnej łazienki i przedpokoju; w M-30: wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni gdzie zainstalowana kuchenka gazowa, wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej łazienki oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej przedpokoju, w którym zlokalizowany jest kozioł gazowy; wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach WC zlokalizowanych na korytarzach budynku oraz rozłączenie kotła z M-22 z piecem w M-6 w budynku przy ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu na podstawie Decyzji PINB nr 242/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy Al. Wyzwolenia 4 w Wałbrzychu na podstawie decyzji PINB nr 245/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej dot. stateczności posadowienia budynku i stanu ścian nośnych nieruchomości przy ul. Głowackiego 6,6a w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.12.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropu pomiędzy piwnicą a lokalem mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Wrocławskiej 44 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej dot. nośności posadowienia i stanu ścian nośnych budynku przy ul. Głowackiego 3 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.12.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Konopnickiej 9 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. 11 Listopada 100 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Kombatantów 24 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Psie Pole 43 Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów i nadproży w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 6,6a w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem oraz częściowy remont dachu budynku przy ul. Chopina 16 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w łazience i WC oraz wykonanie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej kuchni, gdzie znajduje się piec kaflowy i kuchenka gazowa z wyprowadzeniem wentylacji ponad dach i wymianą kratki na niezamykaną w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Słowackiego 3A w Wałbrzychu na podstawie Decyzji PINB nr 232/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.12.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Samosierry 6 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym, wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.12.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu - na podstawie Decyzji PINB nr 198/2017 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

30.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym 1 w budynku przy ul. Mickiewicza 44 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont ściany szczytowej elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Niepodległości 102 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych i przewodów spalinowych dla wszystkich lokali w budynku przy ul. Chopina 5 w Wałbrzychu - wg załączonego protokołu nr 1251a z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu polegającą na zamurowaniu drzwi wejściowych z klatki schodowej do lokalu własnościowego i wykonaniu dla tego lokalu odrębnego wejścia w miejscu istniejącego otworu okiennego, przebudowie instalacji elektrycznej WLZ i przeniesieniu tablic licznikowych oraz zaadaptowaniu części wspólnej nieruchomości tj. parteru klatki schodowej

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 4,8 i 10 w budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

29.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo stałe i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 9a w budynku przy ul. Daszyńskiego 25 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów oraz nadproży w piwnicach budynku przy ul. Staszica 4 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu nad piwnicą i ścian w piwnicach budynku przy ul. Staszica 6 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Rynek 12 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

28.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Paderewskiego 25a Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: uporządkowanie kanalizacji sanitarnej w budynku, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz odprowadzenie wód deszczowych z budynku przy ul. Strzegomskiej 37 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku i remontem balkonu oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian nieruchomości przy ul. Kłodzkiej 20 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Giserskiej 26 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: docieplenie stropów lokali mieszkalnych na ostatnim piętrze budynków ul. Paderewskiego 4,6,8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

2. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Mickiewicza 50 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u., wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo stałe i c.w.u. w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. 11 listopada 42 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej z montażem gazowych ogrzewaczy pomieszczeń w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Niepodległości 74c w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)- zgodnie z Decyzją PINB nr 127/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 35 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Rolniczej 5 w Wałbrzychu ( 13 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Niepodległości 261 w Wałbrzychu ( 5 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Niepodległości 126 w Wałbrzychu ( 18 lokali mieszkalnych + 1 l.u. ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu ( 9 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana stropu piwnicznego pomiędzy garażem a kuchnią lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Wrocławskiej 94 w Wałbrzychu -wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż i odwodnienie budynku przy ul. Wysockiego 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej dot. skuteczności posadowienia budynku i stanu ścian nośnych nieruchomości przy ul. Głowackiego 6,6a w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów i nadproży w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 6,6a w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów i nadproży w piwnicy budynku przy ul. Głowackiego 6,6a w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokali mieszkalnych nr 12 i 15 w budynku przy ul. Armii Krajowej 77 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.11.2017

Miejski Zarząd Budynków sp. z o. o. BOK "Piaskowa Góra - Szczawienko" ogłasza konkurs ofert na remont terenu (podwórko) przyległego do nieruchomości położonych przy ul. Gagarina 11- Klonowej 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych dla wszystkich lokali oraz wykonanie przewodów spalinowych w budynku przy ul. Chopina 5 w Wałbrzychu - wg załączonego protokołu nr 1251a z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont ściany szczytowej elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Niepodległości 102 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2017

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 41 w Wałbrzychu wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż nasady przeciwwiatrowej izolowanej termicznie o średnicy 300 mm i wysokości 1 m w budynku przy ul. Strzegomskiej 15 w Wałbrzychu - wymiana istniejącej nieocieplanej, uszkodzonej nasady (zgodnie z protokołem kominiarskim).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Legnickiej 4 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku przy ul. 11 listopada 123 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu - na podstawie Decyzji PINB nr 198/2017 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 4,7+8 oraz 11 w budynku przy ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu - na podstawie Decyzji PINB nr 182/2017 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Piłsudskiego 102 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.11.2017

Przedmiot zamówienia: budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Pietrusińskiego 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: Remont dachu papowego budynku przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu - jednokrotne krycie dachu papą (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych i piwnic do poziomu terenu budynku przy ul. Fredry 3 w Wałbrzychu- zgodnie z decyzją PINB nr 136/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont dachu pomieszczenia gospodarczego, remont wsypów piwnicznych oraz przebudowa kanałów burzowych budynku przy ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów płytowych i pozostałych belek stalowych w piwnicy oraz stanu technicznego spocznika w budynku przy ul. Niepodległości 82 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów, nadproży i belek spocznika w piwnicy budynku przy ul. Niepodległości 102 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 108 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów i nadproży w piwnicy budynku przy ul. Niepodległości 104 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Przebudowa zasilania lokalu usługowego zlokalizowanego w budynku przy
ul. A. Szmidta 4 w Wałbrzychu i wykonaniem ogrzewania elektrycznego

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Gen. Andersa 93 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy
ul. Bogusławskiego 2A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Przemysłowa 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 17 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 28 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów odcinkowych nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 81 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Daszyńskiego 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu polegającą na zamurowaniu drzwi wejściowych z klatki schodowej do lokalu własnościowego i wykonaniu dla tego lokalu odrębnego wejścia w miejscu istniejącego otworu okiennego, przebudowie instalacji elektrycznej WLZ i przeniesieniu tablic licznikowych oraz zaadaptowaniu części wspólnej nieruchomości tj. parteru klatki schodowej

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Niepodległości 25 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

Dostawa i wykonanie kalendarzy i gadżetów reklamowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Wałbrzyskiej 24 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji frontowej z dociepleniem ściany budynku przy ul. Szpitalnej 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Mickiewicza 44 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie oceny technicznej w sprawie przyczyn powstawania pęknięć ścian (nośności posadowienia budynku) w budynku przy ul. Przeskok 11A w Wałbrzychu oraz wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wskazującej sposób likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont balkonów budynku przy ul. Langera 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy w budynku przy ul. Niepodległości 178 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.11.2017

Przedmiot zamówienia: naprawa dachu budynku przy ul. Limanowskiego 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 24 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu odcinkowego nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 145 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 291 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ubikacji w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Bema 60 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: naprawa uszkodzonego dachu budynku przy ul. Szymanowskiego 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: Hirszfelda 4/31 - 1 okno w lokalu użytkowym + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; ul. Hirszfelda 2/17 - 1 okno + drzwi balkonowe + 1 nawiewnik o wydajności 30m3/h; 11 listopada 198b- 3 okna na klatce schodowej - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie instalacji c.o. na opał stały w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Gen. Andersa 64 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)- zgodnie z Decyzją PINB nr 204/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku przy ul. Piaskowej 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokali mieszkalnych nr 4 i 5 w budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 117b w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów i nadproży nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 147 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 157-159 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropu odcinkowego nad piwnicą budynku przy ul. Niepodległości 185 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.11.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali w budynku przy ul. 1 Maja 83 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.11.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. 11 Listopada 182 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. 11 Listopada 182 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.11.2017

Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 41 w Wałbrzychu wraz z odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.11.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej stropów w piwnicy budynku przy ul. Strzegomskiej 37 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z odcinkami instalacji od gazomierza usytuowanego na klatce schodowej do wejścia do lokali mieszkalnym w budynku przy ul. Rymanowskiej 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.11.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana stropu odcinkowego w części parterowej korytarza w budynku przy ul. Niepodległości 209 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

02.11.2017 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu