Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty
  3.      Wzór umowy - PROJEKT 
  4.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

Uwaga zmiana umów na prace projektowe i wykonawstwo!

 

SIERPIEŃ 2017


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.08.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 16 w budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. 11 listopada 31 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchniach w lokalach mieszkalnych nr 4,8 i 10 w budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku oraz wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul. H. Barbusse'a 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Piaskowej 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont komórek znajdujących się przy budynku ul. Zagórzańskiej 16 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Garbarskiej 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. 11 listopada 58 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.08.2017

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji wraz z dociepleniem i usunięciem spękań ścian oraz obudowa przewodów kominowych budynku przy ul. Piotra Skargi 41 w Wałbrzychu- SZCZYT+FRONT Z BALKONEM- I ETAP. Na podstawie Decyzji PINB nr 96/2014 (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 22 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Baczyńskiego 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usuniecie zawilgocenia ścian i posadzki w piwnicy budynku, naprawę ścian w piwnicy poprzez odbicie luźnych tynków oraz naprawę zdegradowanej struktury ceglanej i uzupełnienie brakujących tynków, remont elewacji budynku poprzez usunięcie spękań i zarysowań ścian zewnętrznych według opracowania osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej, odbicie odparzonych, luźnych tynków oraz naprawę zdegradowanej struktury ceglanej i uzupełnienie brakujących tynków, docieplenie ściany tylnej elewacji budynku przy ul. Przebieg 3 w Wałbrzychu- zgodnie z decyzją PINB nr 175/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.08.2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi w budynku przy ul. 3 Maja 2 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku, remont dachu dachówkowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Kosteckiego 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku, remont dachu dachówkowego wraz z przemurowaniem kominów oraz wykonanie izolacji pionowej budynku przy ul. 1 Maja 142-142a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym oraz odtworzenie muru oporowego budynku przy ul. 11 listopada 47 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Dąbrowszczaków 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Gałczyńskiego 3 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy
ul. Piasta 21 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy
ul. Gen. Władysława Andersa 137 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Fredry 20 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Fredry 20 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Namysłowskiego 6
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Namysłowskiego 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Strzegomska 6
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Strzegomska 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Lewartowskiego 10
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Lewartowskiego 10 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Rymanowskiej 12
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Rymanowskiej 12 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Nałęczowska 6
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V w budynku przy ul. Nałęczowska 6 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ogińskiego 11 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 24V (piwnica, strych) i 230V na klatce schodowej w budynku przy ul. Ogińskiego 11 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych: Ludowa 46/2 - 3 okna ( łazienka+pokój+kuchnia) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h ( pokój i kuchnia); Ludowa 46/4- 2 okna ( 1szt na ścianie frontowej + 1szt na ścianie tylnej ) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; Ludowa 46/7 - 2 okna ( ściana szczytowa prawa) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; Orkana 13/10 - 2 okna ( pokój_+ kuchnia) + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; Konopnickiej 16/9 - 1 okno w kuchni z nawiewnikiem o wydajności 70m3/h

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont schodów zewnętrznych budynku przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.08.2017

Przedmiot zamówienia: budowa przyłącza wodociągowego dla budynku przy ul. 1 Maja 148a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe typu MORA w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Niepodległości 74c w Wałbrzychu- postępowanie PINB.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym gminnym nr 10 w budynku przy ul. Polnej 16 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Szymanowskiego 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Armii Krajowej 60a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont stropu w budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont i przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Niepodległości 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 11 listopada 182 w Wałbrzychu- ZAMKNIĘTY GAZ (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej i schodów w budynku przy ul. Paderewskiego 16 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Puszkina 7a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 16 w budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1,2,3,4,5 i 6 w budynku przy ul. Świdnickiej 59 w Wałbrzychu - postępowanie PINB ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy
ul. Psie Pole 43 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy
ul. Ludowa 49 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.08.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 162 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w kuchniach w lokalach mieszkalnych nr 4,8 i 10 w budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.08.2017

Przedmiot zamówienia: częściowa wymiana stropu pomiędzy mieszkaniem nr 4 a klatką schodową ( II piętro ) i częścią mieszkania nr 6 wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Gen. Andersa 79 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.08.2017

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. 11 listopada 16 w Wałbrzychu: drzwi stalowe ocieplone o wymiarach 1,00m x 2,00m, zabezpieczone warstwą farby antykorozyjnej, malowane proszkowo wraz z wymianą ościeżnicy i montażem samozamykacza oraz robotami towarzyszącymi- dokładny pomiar na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Paderewskiego 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont mansardy budynku przy ul. Piłsudskiego 68 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy
ul. Strzegomska 2A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy
ul. Strzegomska 15 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy
ul. Piaskowa 1A w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy
ul. Przeskok 10C w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Kaszubskiej 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji ścian fundamentowych z częściowym drenażem oraz wymiana istniejących podłączeń rur spustowych budynku przy ul. 11 listopada 135 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

Przedmiot zamówienia: przemurowanie kominów budynku przy ul. Paderewskiego 21 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.08.2017

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. 11 listopada 58 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

01.08.2017

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 B poprzesz przyłączenie ubikacji nr 4 wraz z rozbudową c.o. oraz wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

01.08.2017 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu