Zapytania ofertowe

  

 
Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

MZB Sp. z o.o. informuje, iż wkrótce zakończy się proces wdrażania platformy przetargowej. Niebawem wszystkie ogłoszenia będą publikowane na ww. platformie. Zachęcamy wszystkich Wykonawców do korzystania. Jest to nowoczesne narzędzie wspierające komunikację w procesach zakupowych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia do 30 000 euro (zapytania ofertowe) oraz zamówienia powyżej 30 000 euro czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy wszystkich Wykonawców do rejestracji pod adresem:
https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 
 
oraz do przeglądania aktualnych zapytań ofertowych.

Platforma Przetargowa
Wsparcie techniczne dla Wykonawców:
+ 48 71 787-37-57, + 48 71 787-35-34, + 48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00 - 16:00
helpdesk@logintrade.net  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

MAJ 2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3A w budynku przy ul. Mickiewicza 43 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu pomieszczenia łazienki ( poprzez powiększenie WC ), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę pęknięć ścian budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę przybudówki o powierzchni 24,51m2 stanowiącej część lokalu użytkowego w budynku przy Al. Wyzwolenia 48 w Wałbrzychu- w załączeniu mapka z zaznaczoną częścią do wyburzenia.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Gwarków 7 w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Średniej 5 w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Wschodniej 2 w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na naprawę stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Krzywoustego 18A w Wałbrzychu- na podstawie załączonej ekspertyzy technicznej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 158 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

24.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Saperów 8 w Szczawnie Zdrój ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Mieroszowskiej 9 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w łazience w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. 1 Maja 75 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. 1 Maja 151 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

23.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych w budynku przy ul. Piłsudskiego 56/5 - 3 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku przy ul. Zajączka 4a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian budynku przy ul. Świdnickiej 60 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru) - Decyzja PINB nr 260/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: likwidacja zbiornika na nieczystości płynne znajdującego się przy budynku ul. Mieroszowskiej 7, 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: Naprawa połaci dachu papowego budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
1) przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Gen. Andersa 109 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu z pomieszczenia jednoizbowego kuchni i WC, zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.
2) przebudowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Gen. Andersa 109 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu z pomieszczenia jednoizbowego kuchni i WC, zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.
3) przebudowę lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Gen. Andersa 109 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu z pomieszczenia jednoizbowego kuchni i WC, zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Mickiewicza 9A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

22.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 11 Listopada 154 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Nowa 2 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Nowa 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Przemysłowa 18 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Przemysłowa 18 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Norwida 16 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Norwida 16 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Wańkowicza 2
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Wańkowicza 2 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Namysłowskiego 20
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Namysłowskiego 20 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. Katowickiej 1 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z drenażem wokół budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Bema 38 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Miczurina 14 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku wraz z instalacją domofonową w budynku przy ul. Miczurina 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Orzeszkowej 13 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Niepodległości 41 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

21.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Soleckiej 1 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu pomieszczenia łazienki ( poprzez powiększenie WC ), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u., wymianie podłogi drewnianej na betonową z izolacją przeciwwilgociową i cieplną.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i odwodnieniem budynku przy ul. Sienkiewicza 1-1a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Krasickiego 23A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Krasickiego 2A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stalowych stropów piwnic oraz naprawa spękanych ścian zewnętrznych i nośnych budynku przy ul. Obrońców Pokoju 31 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji frontowej i bocznej budynku przy ul. Konopnickiej 7a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Klonowej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w piwnicy, gdzie znajduje się piec c.o. na opał stały z lokalu nr 2a w budynku przy ul. Gen. Zajączka 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy Pl. Teatralnym 4 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (np. poprzez powiększenie pomieszczenia WC lub w inny możliwy sposób ), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Chopina 12 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na powiększeniu pomieszczenia łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w łazience.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia łazienki z WC w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. Piaskowej 7 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Staszica 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii zlokalizowanej w budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: w M-1 wykonanie prawidłowej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kotłowni; w M-14 wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni w budynku przy Al. Wyzwolenia 32 w Wałbrzychu - na podstawie Decyzji PINB nr 28/2019.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ściany tylnej budynku oraz robotami towarzyszącymi dla nieruchomości przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu- Decyzja PINB nr 133/2018.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.05.2019

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Fredry 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.05.2019

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy ul. II Armii 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.05.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy
ul. Mieroszowska 11 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych wraz z uporządkowaniem podłączeń kominowych we wszystkich lokalach w budynku przy ul. Kazury 2 w Wałbrzychu - wg załączonego protokołu nr 271A z kontroli przewodów kominowych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Armii Krajowej 46 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Traugutta 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont balkonów- galerii budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie drenażu wraz z izolacją pionową ścian budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 94 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.05.2019

Przedmiot zamówienia: budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowego przy ul. Topolowej 25b w Wałbrzychu - siedziba BOK Piaskowa Góra-Szczawienko ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zmianę opraw oświetleniowych w budynkach przy ul. Andersa 48 (siedziba MZB)
i 11 Listopada 48 (BOK Stary Zdrój) -wykonanie oświetlenia z oprawami typu LED z dostosowaniem oświetlenia do potrzeb biurowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ;

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.05.2019

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy
ul. Ludowa 40 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

15.05.2019

Przedmiot zamówienia: Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Bogusławskiego 18 w Wałbrzychu - jednokrotne krycie dachu papą (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu i wymianę ław kominowych budynku przy ul. Brygady Górniczej 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont stropu między parterem a I piętrem na klatce schodowej w budynku przy Al. Wyzwolenia 52 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont tylnej elewacji budynku przy ul. Langera 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem oraz odwodnienie budynku i remont klatki schodowej w nieruchomości przy ul. Św. Jadwigi 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14a w Wałbrzychu oraz remont komórek lokatorskich i dziedzińca- nakaz PINB oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu (wg załączonych przedmiarów).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Szymanowskiego 8 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Saperów 8 w Szczawnie Zdrój (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Grottgera 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych: 1) Armii Krajowej 15/22 - 3 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h (bez łazienki); 2) Daszyńskiego 7/3 - 2 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h; 3) Noworudzka 16a/8 - 2 okna + 2 nawiewniki o wydajności po 30m3/h - dokładne pomiary okien na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Niepodległości 25 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu pomieszczenia WC, wykonaniu ogrzewania z zastosowaniem grzejników na paliwo gazowe typu MORA oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia WC oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku przy ul. Topolowej 13 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Puszkina 15 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokali mieszkalnych nr 6 i nr 11 w budynku przy ul. Polnej 12A w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Niepodległości 41 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.05.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont schodów do budynku przy ul. Daszyńskiego 27 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.05.2019

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej oraz odwodnienie i izolacja przeciwwilgociowa budynku przy ul. Pocztowej 11 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji ścian budynku przy ul. Noworudzkiej 16a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Welońskiego 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.05.2019

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej po rozbiórce przybudówki, remont płyt balkonowych, remont piwnic, wzmocnienie stalowych belek stropów piwnic budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Mickiewicza 46a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.05.2019

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka części przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

08.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Welońskiego 11 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku przy ul. Adama Pługa 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego ( przyczyny zawilgocenia ) lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. 11 Listopada 181d w Wałbrzychu wraz ze wskazaniem ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana czterech świetlików wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. 11 listopada 48 w Wałbrzych - siedziba BOK "Stary Zdrój". Pomiar na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem ścian budynku oraz robotami towarzyszącymi dla nieruchomości przy ul. Fredry 3 w Wałbrzychu- Decyzja PINB nr 136/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont drewnianych biegów schodowych wewnątrz budynku przy ul. 11 Listopada 144a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: wymiana drewnianej podłogi w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Poznańskiej 2b w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: likwidacja zbiornika na nieczystości płynne znajdującego się przy budynku ul. Mieroszowskiej 7, 8 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku przy ul. Gen. Andersa 36a w Wałbrzychu- siedziba M.Z.B. sp. z o.o.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Chałubińskiego 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych oraz ścian wewnętrznych parteru klatki schodowej w budynku przy ul. Gen. Andersa 40 w Wałbrzychu- siedziba Zakładu Remontowego M.Z.B. sp. z o.o.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych budynku przy ul. Mickiewicza 35 w Wałbrzychu- siedziba "BOK Śródmieści".

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku biurowego przy ul. Topolowej 25b w Wałbrzychu - siedziba BOK Piaskowa Góra-Szczawienko ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Gen. Andersa 36 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Gen. Andersa 40 w Wałbrzychu ( siedziba Zakładu Remontowego ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dwóch ubikacji w pomieszczeniach komórek piwnicznych budynku przy ul. Przywodnej 1, obsługujących pomieszczenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci ( wg załączonego szkicu ).
UWAGA! Konieczne uzgodnienie rozwiązania projektowego w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu wraz z budową c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. - na podstawie Decyzji PINB nr 198/2017

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Głuszyckiej 39 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Śniadeckich 4 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Namysłowskiego 20 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 9+10 w budynku przy ul. 11 Listopada 72 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Pionierów 7 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (poprzez powiększenie pomieszczenia WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. 11 Listopada 132 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Psie Pole 13 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (poprzez powiększenie pomieszczenia WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Ustroń 2 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki (poprzez powiększenie pomieszczenia WC), budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u., wymianie podłogi drewnianej na betonową z izolacją przeciwwilgociową i cieplną.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
1) przebudowę lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Świdnickiej 64 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu pomieszczenia łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu i podziale pokoju na dwa odrębne.
2) przebudowę lokalu mieszkalnego nr 10+11 w budynku przy ul. Świdnickiej 64 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu pomieszczenia łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu i podziale pokoju na dwa odrębne.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 14 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Mickiewicza 41 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali w budynku przy ul. Bogusławskiego 4
w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali w budynku przy ul. Proletariacka 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Kazury 6 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Wrocławska 80 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z czujnikami ruchu w budynku przy ul. Moniuszki 17 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia : przebudowa instalacji elektrycznej w częściach wspólnych
-wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej z montażem kasety elektroniki i panelu zewnętrznego CD 2503TP iButton (Dallas) Laskomex lub równoważnego ; 
-wykonanie oprzewodowania na klatce schodowej budynku (w rurkach elektroinstalacyjnych PVC lub p/t) i zasilaniem do lokali mieszkalnych oraz montażem unifonów w lokalach ; 
-montaż elektrozaczepu oraz wymiana szyldu i wkładki zamka drzwi wejściowych do budynku (wraz z kluczami dla wszystkich lokatorów )

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. BEMA 52 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. MICKIEWICZA 67 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: remont klatek schodowych w budynku przy ul. Traugutta 2- 2a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

02.05.2019

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 9,10,14,15,16 i 17 w budynku przy ul. Braci Śniadeckich 2 w Wałbrzychu - ETAP II - na podstawie decyzji PINB nr 133/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

02.05.2019 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu