Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty
  3.      Wzór umowy - PROJEKT 
  4.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

Uwaga zmiana umów na prace projektowe i wykonawstwo!

 

KWIECIEŃ 2018


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz remont dachu i wykonanie izolacji ścian przyziemia budynku przy ul. Bukowej 1 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem budynku przy ul. Wysockiego 32 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Wańkowicza 2a w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

20.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie ściągów spinających oraz usunięcie spękań ścian budynku przy ul. Łokietka 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont balkonów budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu ( 5 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 41 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Adama Pługa 4 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Niepodległości 173 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu - nakaz PINB (wg załączonych przedmiarów)

POBIERZ:

  •    Treść zapytania ofertowego
  •      Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


 ZAPYTANIE OFERTOWE

19.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Niepodległości 82 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Barbussa 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie i osuszenie budynku przy ul. Moniuszki 16a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz izolacją przyziemia budynku przy ul. Gen. Andersa 169 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 93 obr. 27 Śródmieście należącej do Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z bramą wjazdową od ul. Pługa.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatek schodowych w budynku oraz remont komórek znajdujących się przy budynku ul. Niepodległości 149-151 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 2 - A. Pługa 1a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropów piwnic w budynku przy ul. Cichej 4 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Głowackiego 5 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy Pl. Wojska Polskiego 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Paderewskiego 12
w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Paderewskiego 12 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

18.04.2018

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Andersa 128 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Andersa 128 w Wałbrzychu (działka nr 56/5 dotyczy klatki schodowej budynku dla lokali nr 13,14)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: założenie plomb kontrolnych i monitorowanie spękań ścian zewnętrznych budynku przy ul. Brygady Górniczej 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Mieroszowskiej 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie osuszenia i odwodnienia elewacji frontowej budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 18-18a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropów piwnic w budynku przy ul. Kaszubskiej 9 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Piotra Skargi 32 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 18-18a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont dachu wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Wałbrzychu oraz podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont dachu budynku przy ul. Moniuszki 27-29 w Wałbrzychu oraz podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Paderewskiego 18 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2018

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Orzeszkowej 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.04.2018

1. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem - ściana tylna ( od strony Biedronki ) oraz ściana szczytowa budynku przy Al. Wyzwolenia 44a w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej budynku przy ul. Paderewskiego 9 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę przybudówki budynku ul. Przyjaciół Żołnierza 16 w Wałbrzychu (przybudówka znajduje się po lewej stronie nieruchomości patrząc od frontu- część do rozbiórki zaznaczona na załączonym zdjęciu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej wpływu korozji na nośność stalowych belek stropowych piwnic budynku przy ul. Baczyńskiego 45 w Wałbrzychu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności remontu lub wymiany wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie powstałych uszkodzeń.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy Pl. Kościelnym 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Gen. Andersa 19b w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Mieroszowskiej 13 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.04.2018

Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku przy ul. 1 Maja 119 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Wrocławskiej 84 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.04.2018

Remont instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 8 w budynku przy
ul. 11 Listopada 182 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont pokrycia dachowego z wymianą konstrukcji dachu budynku przy ul. Chopina 16 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę komórek gospodarczych znajdujących się przy budynku ul. Daszyńskiego 15 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drenażu wokół budynku i odprowadzenie wód deszczowych budynku przy ul. Daszyńskiego 15 i ul. Daszyńskiego 15A w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Kombatantów 3 w Wałbrzychu ( 12 lokali mieszkalnych ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Fredry 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Rolniczej 2 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy ul. Samosierry 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. 1 Maja 155 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

2. Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej, budowa trzech pionów kanalizacyjnych oraz wykonanie wentylacji piwnic w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu na podstawie decyzji PINB nr 58/2016 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Remont dachu papowego wraz z przemurowaniem kominów budynku przy ul. 1 Maja 164a w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku przy ul. 11 Listopada 33 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Wrocławskiej 88 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Kolejarskiej 4 w Wałbrzychu (6 lokali mieszkalnych)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

2. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Polnej 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

12.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Orkana 95 w Wałbrzychu (9 lokali mieszkalnych)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. STRZEGOMSKA 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. NOWORUDZKA 9 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. Grabowskiej 30 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

11.04.2018

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do lokali oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku w budynku przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI 16 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji budynku oraz częściowy remont dachu budynku przy ul. Chopina 16 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.04.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Fabiana 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

10.04.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Szymanowskiego 5 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach mieszkalnych gminnych nr 1 i nr 3 w budynku przy ul. Głuszyckiej 76 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. 11 Listopada 94 w Wałbrzychu (9 lokali mieszkalnych + l.u.)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. 11 Listopada 88 w Wałbrzychu (4 lokale mieszkalne)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Batorego 81 w Wałbrzychu (5 lokali mieszkalnych)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru) - zgodnie z Decyzją PINB nr 198/2017.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu - wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej i wykonanie wentylacji piwnic w budynku przy ul. Głuszyckiej 25 w Wałbrzychu na podstawie decyzji PINB nr 58/2016 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:

  •    Treść zapytania ofertowego
  •      Załączniki do zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY- ZAKRES PRAC ZOSTANIE ZWIĘKSZONY.


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego 0,14x0,20m dla kotła c.o. z lokalu nr 1 w budynku przy ul. Gen. Andersa 19b w Wałbrzychu ( długość wkładu kominowego ok. 12,0 mb - dokładny pomiar na miejscu).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie ściągów spinających oraz usunięcie spękań ścian budynku przy ul. Łokietka 6 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Prostej 7 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 261 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Rolniczej 5 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Niepodległości 126 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Kaszubskiej 20 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku przy Pl. Wojska Polskiego 5 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu odcinkowego piwnic budynku przy ul. Wałbrzyskiej 7 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic, remont balkonów budynku przy ul. Wałbrzyskiej 8 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: naprawa elementów konstrukcyjnych piwnic budynku przy ul. Niepodległości 2 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropu ceramicznego piwnic budynku przy ul. Wałbrzyskiej 24 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana części stropu piwnicznego budynku przy ul. Wrocławskiej 44 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Wańkowicza 2a w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.04.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana kotła c.o. na opał stały na kocioł gazowy wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu nr 2 w budynku przy ul. Bohaterów Getta 9 (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.04.2018

Przedmiot zamówienia: Remont dachu budynku przy ul. Kolejarskiej 3 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

04.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokali mieszkalnych nr 24 i 25 w budynku przy ul. 1 Maja 69 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji budynku z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych nieruchomości przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu - nakaz PINB ( wg załączonych przedmiarów)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont i zabezpieczenie stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Niepodległości 172 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie belek stropów piwnic w budynku przy ul. Cichej 4 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. Głowackiego 5 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Piotra Skargi 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

03.04.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji oraz remont klatki schodowej w budynku przy ul. Paderewskiego 18 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

03.04.2018 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu