Zapytania ofertowe

  

 
  PLIKI DO POBRANIA:
  1.         Ogólne Warunki Konkursów
  2.    Wzór oferty gdzie stroną jest MZB
  3.    Wzór oferty gdzie stroną jest Wspólnota Mieszkaniowa
  4.      Wzór umowy - PROJEKT 
  5.      Wzór umowy - WYKONAWSTWO

UWAGA: zmiana wzoru oferty 

 

LISTOPAD 2018


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2018

Przedmiot zamówienia: Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Wańkowicza 15 w Wałbrzychu na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z montażem komina spalinowego koncentrycznego oraz robotami towarzyszącymi m.in. podłączenie kotła do przewodu kominowego, instalacji gazowej i wod-kan).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Dubois 47 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Polnej 2 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie ekspertyzy technicznej balkonu (ciągu balkonowego) zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac naprawczych.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

16.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 150 w Wałbrzychu ZAMKNIĘTY GAZ (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Zamoyskiego 18 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy Al. Wyzwolenia 54 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych do mieszkań na ostatniej kondygnacji budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu- 8 kompletnych drzwi zewnętrznych- zgodnie z załączonymi wytycznymi.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych do Biblioteki na drzwi PCV z przeszkleniem w budynku przy ul. Armii Krajowej 45 w Wałbrzychu wraz z wymianą ościeżnicy, witryny, ścianki bocznej drewnianej- z zachowaniem kształtów i podziałów oraz z pełną obróbką i robotami towarzyszącymi wg załączonego szkicu- dokładny pomiar na miejscu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont komina budynku przy ul. Piasta 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: Rozbiórka części przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: Remont elewacji z dociepleniem ściany szczytowej i tylnej po rozbiórce przybudówki, remont płyt balkonowych, remont piwnic, wzmocnienie stalowych belek stropów piwnic budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu ( wg załączonych przedmiarów ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Głowackiego 2 w Wałbrzychu- obecnie budynek zasilany jest z budynku ul. Głowackiego 1, który przeznaczony jest do rozbiórki (jesteśmy w posiadaniu warunków z WPWiK ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wydzielenie pomieszczenia WC w lokalu nr 2,3,4,5,6,9,11+12,13+14 w budynku przy ul. Głuszyckiej 29 w Wałbrzychu oraz likwidacja suchych ubikacji.

POBIERZ:

  •    Treść zapytania ofertowego

UWAGA: KONKURS ANULOWANY


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku przy ul. Piłsudskiego 91 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na skotwienie budynku pomiędzy parterem a I piętrem budynku przy ul. Pohulanka 3 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Samosierry 1 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych wraz z drenażem wokół budynku oraz uporządkowanie instalacji deszczowej i podłączenie odpływów z rur spustowych budynku do kanalizacji burzowej dla nieruchomości przy ul. Piasta 18,19, 20 i 21 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

14.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnych dla wszystkich lokali w budynku przy ul. Szkolnej 14 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji wywiewnej oraz kanału spalinowego w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 40 w Wałbrzychu - na podstawie decyzji PINB nr 167/2018 ( wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

13.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. 1 Maja 136 w Wałbrzychu od strony podwórka o wymiarach 0,90x2,00 -drzwi mają być stalowe ocieplone, zabezpieczone warstwą farby antykorozyjnej, malowane proszkowo wraz z wymianą ościeżnicy (obecnie drzwi mają wymiar 0,75x2,30 i są z naświetlem dlatego należy powiększyć istniejący otwór, zamontować nadproże a naświetle zamurować).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont - naprawa spękań ścian i posadowienia słupów wykusza budynku przy ul. Kazury 4 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropu nad piwnicą w budynku przy ul. Sucharskiego 6a w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na:
dostawę i wykonanie:
· kalendarzy,
· długopisów,
· notesów klejonych,
· cukierków.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie ogrodzenia działki nr 93, obr. 27 Śródmieście stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Adama Pługa 7 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14,14a w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. Miłosnej 10 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. 1 Maja 77 w Wałbrzychu ( 6 lokali mieszkalnych).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

09.11.2018

Przedmiot zamówienia: osuszenie wraz z odwodnieniem i drenażem budynku przy Al. Wyzwolenia 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2018

Przedmiot zamówienia: przebudowa instalacji gazowej, wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem kotła gazowego kondensacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Drzymały 8 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2018

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Grabowskiej 30 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. Grabowskiej 30 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2018

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Andersa 131 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V wraz z instalacją domofonową w budynku przy ul. Andersa 131 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

07.11.2018

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Wyszyńskiego 14 w Wałbrzychu zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 14 w Wałbrzychu

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2018

Przedmiot zamówienia: wzmocnienie stalowych belek stropów ceramicznych piwnic w budynku przy ul. Daszyńskiego 10 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. Katowickiej 1 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2018

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji z dociepleniem ścian oraz izolacją przyziemia budynku przy ul. Gen. Andersa 169 w Wałbrzychu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont balkonów budynku przy ul. Niepodległości 46 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont elewacji z dociepleniem ścian budynku przy ul. Niepodległości 80 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

06.11.2018

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. Pionierów 7 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wykonaniu łazienki z WC, budowie c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym oraz wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.11.2018

Przedmiot zamówienia: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku przy ul. 11 Listopada 188 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.11.2018

Przedmiot zamówienia: odwodnienie wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych budynku przy ul. Bocznej 1 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.11.2018

Przedmiot zamówienia: remont stropów oraz nadproży nad piwnicami budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.11.2018

Przedmiot zamówienia: odtworzenie ceramicznego podciągu łukowego w piwnicy budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 ZAPYTANIE OFERTOWE

05.11.2018

Przedmiot zamówienia: wymiana posadzki na gruncie w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Świdnickiej 28 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

POBIERZ:


 

  Informacje opracował(a): -
  Informacje udostępnił(a): Administrator 
  Data zamieszczenia:

01.10.2018 

strona główna  |  do góry  |

 

 

BIP - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu